Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Anne Smedegaard

Anne Smedegaard

Ekstern lektor

Min forskning retter sig mod institutionelle, sproglige praksisformer. Jeg er særligt interesseret i, hvordan sproglige normer opstår og udvikles inden for fællesskaber og organisationer. Teoretisk arbejder jeg inden for en genreteoretisk ramme, som jeg bruger til at forstå de socialiseringsprocesser, som foregår i større fællesskaber. Det kan eksempelvis være uddannelsesorganisationer og arbejdspladser, men også mere uformelle fællesskaber. Jeg er særligt optaget af at beskrive sammenhængen mellem disse fællesskabers ideologiske udgangspunkter og sproglige normer, samt de roller aktører indtager og gives. Som en integreret del af denne forskning arbejder jeg desuden med at undersøge og udvikle forskellige former for vejledende praksis.

Aktuel forskning

 • Kollektiv akademisk vejledning: Undersøgelsen omhandler kollektive vejledningsformer i akademiske sammenhænge, først og fremmest vejledning af universitetsstuderende. 
 • Genrenormer og autoritative afsenderstemmer: Studiet undersøger hvordan skribenter etablerer afsenderstemmer og afsender- og modtagerpositioneringer i tekster fra en bred vifte af genrer indsamlet på ungdoms- og universitetsuddannelser samt på forskellige virksomheder.

Primære forskningsområder

 • Institutionelle skrivegenrer
 • Sproglig positionering og stemmekonstruktion
 • Organisatoriske forandringsprocesser
 • Kollektiv og individuel vejledning
 • Akademiske genrer
 • Læringsstrategier og stilladsering
 • Universitetspædagogik
 • Gymnasiedidaktik

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg underviser bredt inden for sprog og didaktik.

Konkret underviser jeg i E2017 på BA-kurset Sprog 3.

I F2017 underviste jeg på følgende kurser:

 • Professionelle genrer og læringsstrategier (BA-tilvalg): Kurset omhandlede et kerneområde inden for Danskstudiet, nemlig mulighederne for at skrive meningsfulde og hensigtsmæssige tekster henvendt til en eller flere læsere i tid og kontekst. Kurset introducerede bredt til pragmatisk genreteori og pædagogik. 
 • Sådan skriver du en akademisk opgave (Fællesforelæsningsrække for BA-studerende på Danskstudiet): Forelæsningerne introducerede til akademisk skrivning og mere konkret til danskfaglige måder at gå til større skriftlige opgaver som bacheloropgaven på.

Vejledning

Jeg vejleder inden for sprog og didaktik, oftest i emner relateret til:

 • Genreteori, genreanalyse og genrepædagogik
 • Pragmatik
 • Læringsteori og skriftsprogstilegnelse
 • Institutionelle praksisformer
 • Gymnasiedidaktik
 • Universitetspædagogik
 • Strategisk kommunikation
 • Skriftlighed og mundtlighed
 • Relationsdannelser og identitetskonstruktioner, herunder positionering og stemmeføring
 • Retorik
 • Kognitiv semantik
 • Tekstlingvistik

 Jeg vejleder primært BA-projekter og specialer. Som vejleder forsøger jeg at være tydelig omkring didaktiske overvejelser og har bl.a. udarbejdet et vejlederbrev, som jeg gerne tilsender, så man som studerende ved, hvilket forløb jeg konkret tilbyder.

ID: 5632100