Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Astrid Ravn Skovse

Astrid Ravn Skovse

Ekstern lektor

Jeg forsker i sammenhængene mellem stedstilknytning, hverdagsmobilitet, kønnethed og sproglig praksis blandt danske unge i hhv. den sønderjyske landsby Bylderup og i Odense-forstaden Vollsmose.

Arbejdsspørgsmålene for mit ph.d.-projekt er blandt andet:

  • Ses der forskelle i mobilitetspraksis mellem unge, som udtrykker en høj hhv. lav grad af tilknytning til deres lokale sted? Genfindes disse forskelle i givet fald på tværs af geografisk placering (urban/rural)?
  • Ses der sammenhænge mellem stedsartikulering og mobilitetspraksis og informanternes køn? Genfindes sammenhængene i givet fald på tværs af geografisk placering?
  • På hvilke måder afspejler informanternes hverdagsmobilitet og stedsartikulering sig i deres sproglige praksis?
  • Gøres bestemte mobilitetsformer og ”steder i stedet” kønnede? I givet fald hvordan?

Mit projekt er en del af det større forskningsprojekt LaPUR, som sigter mod at bidrage til teoriudvikling inden for sociolingvistik og moderne dialektologi samt udvikle og afprøve nye metoder til udforskningen af sproglig praksis.

ID: 129469165