Bolette Frydendahl Larsen

Bolette Frydendahl Larsen

Postdoc

Primære forskningsområder

Bolette Frydendahl Larsens forskningsområder er køns- og seksualitetshistorie, magt/vidensregimer og biopolitik. Hun er inspireret af feministisk queer og crip teori og ny kulturhistorie. 

I sin PhD undersøgte hun psykiatrisk viden og institutionelle praksisser på et dansk opdragelseshjem for unge piger i 1900-tallet. Afhandlingen viser, hvordan psykiatriske diagnoser og praksisser i stigende grad blev mobiliseret til at forklare problemet med de såkaldte "særligt vanskelige piger" og hvordan diagnoser som "sinke" og "psykopat" blev brugt til at kategorisere unge piger. Afhandlingen viser desuden hvordan diagnosen "psykopati" udvikledes i denne specifikke kontekst og hvordan dens funktioner og effekter forandredes i mellemkrigstiden. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Fra 2014-2021 underviste Bolette Frydendahl Larsen i kønsforskning på Lunds universitet. For eksempel har hun undervist på kurserne "Gender and Law"; "Gender, Social Change, and Modernity in Sweden/Scandinavia" and "Introduction to Gender Studies" samt vejledt BA- og specialestuderende. Hun har også undervist og vejledt studerende i historie på Lunds universitet. For eksempel udviklede og undervisede hun i et kursus om barndommens historie sammen med sin kollega Martin Ericsson.

Før Frydendahl Larsen blev ansat på Lunds universitet har hun undervist og vejledt studerende i kommunikation på Roskilde universitet. 

ID: 298717927