Danske retningsadverbier og rumlig orientering

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Standard

Danske retningsadverbier og rumlig orientering. / Hovmark, Henrik.

København : Nordisk Forskningsinstitut, 2007. 251 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Harvard

Hovmark, H 2007, Danske retningsadverbier og rumlig orientering. Nordisk Forskningsinstitut, København.

APA

Hovmark, H. (2007). Danske retningsadverbier og rumlig orientering. Nordisk Forskningsinstitut.

Vancouver

Hovmark H. Danske retningsadverbier og rumlig orientering. København: Nordisk Forskningsinstitut, 2007. 251 s.

Author

Hovmark, Henrik. / Danske retningsadverbier og rumlig orientering. København : Nordisk Forskningsinstitut, 2007. 251 s.

Bibtex

@phdthesis{66ae1920e93011dcbee902004c4f4f50,
title = "Danske retningsadverbier og rumlig orientering",
abstract = "Denne ph.d.-afhandling rummer en unders{\o}gelse af brugen af de danske ret­nings­adverbier (= RA) (ud, ind, op, ned, hen, over, om samt hjem og tilbage) som udtryk for rumlig orientering set ud fra en kognitiv-semantisk synsvinkel (Talmy, Langacker) og med fokus p{\aa} forholdet mellem sprog, kultur og kognition.Afhandlingen tager udgangspunkt i variationen i deiktisk brug af RA ved loka­lisering af nogen eller noget i landskab, terr{\ae}n, bygning o.l. og unders{\o}ger for­skellige mulige rammer og restriktioner der m{\aa}tte g{\o}re sig g{\ae}l­dende i forbindelse med denne variation. Der fokuseres is{\ae}r p{\aa} at beskrive eventuelle sammenh{\ae}nge mellem sproglig konceptualisering og kul­turel kontekst i brugen af RA.Afhandlingens unders{\o}gelse falder i to hoveddele: 1) En beskrivelse af RAs kernesemantik p{\aa} basis af unders{\o}gelser i {\O}m{\aa}lsordbogens samlinger, Korpus 2000 og Google. 2) En unders{\o}gelse af variationen i brugen af RA, prim{\ae}rt p{\aa} basis af en r{\ae}kke interview med dialekttalende i et sydvestfynsk lokalomr{\aa}de (Heln{\ae}s).Afhandlingens analyse af RAs kernesemantik fokuserer p{\aa} f{\o}lgende: 1) en be­skrivelse af hvordan RA kan indkode en talers (eller protago­nists) synspunkt og dermed et deiktisk centrum i ytringen, 2) RAs rolle som del af Path i en Motion event (jf. Talmy 2000) og 3) en beskrivelse af de konceptualiseringer i form af (basale) billedskemaer der kendetegner RAs leksikalske del. Et v{\ae}sentligt resultat er beskrivelsen af en samlet paradigmatisk grundbe­tydning for RAs tre former, nemlig en telisk bev{\ae}gelse i en s{\aa}kaldt path event frame samt beskrivelsen af de tre b{\o}jningsformer (ud-{\O}, ud-e, ud-ad/-efter) som tre forskellige profileringer af en s{\aa}dan bev{\ae}gelse: a) den dynamiske type: fuld profilering, b) den statiske type: profilering af det statiske m{\aa}lpunkt for en forud­g{\aa}ende fiktiv bev{\ae}gelse, c) den processuelle type: profilering af bev{\ae}gelsen i sin uafsluttede proces, dvs. af be­v{\ae}gelsens m{\aa}de, retning e.l.Afhandlingens unders{\o}gelse af variation tager udgangspunkt i at danske sprog­brugere normalt har syv (ni) RA til r{\aa}­dighed ved deiktisk brug af RA: op/ned/ud/ ind/hen/over/om til l{\ae}gen (og hjem/tilbage igen). I afhandlingen antages det at f{\o}lgende tre overordnede faktorer p{\aa}virker sprogbrugernes valg af RA: 1) percep­tion og konceptualisering af de konkrete rumlige forhold i ytringsituationen, 2) de basale konceptualiseringer i RAs kernesemantik (billedskemaer, fx centrum-periferi) og 3) specifikke, kulturelt betingede konventionaliseringer af relatio­nerne mellem bestemte RA og bestemte (prototypiske) lokaliteter (fx ud p{\aa} havet, ind til byen). Med udgangspunkt i det empiriske materiale argumenteres der i af­handlingen for f{\o}lgende: 1) Brugen af RA og deres basale semantiske kerne (rumlige billedskemaer) er dynamisk, men samtidig st{\ae}rkt konventionaliseret, dvs. knyttet til socio-kulturelt betingede konceptualiseringer og praksisser. 2) De deiktiske centre der etableres igennem konven­tionaliserede forbindelser med RA, er ikke kun knyttet til den enkelte sprogbruger, men afsl{\o}rer ogs{\aa} gruppebaserede deiktiske centre, herunder i dialektmaterialet ikke mindst lokale deiktiske centre der st{\aa}r i forhold til lokale gruppebaserede socio-kulturelle praksis­ser. 3) Brugen af RA viser at sprogbrugerne i den sproglige kodning af rumlig orien­tering ikke kun opererer med meget abstrakte billedskemaer, men ogs{\aa} tager h{\o}jde for for­skellige forh{\aa}ndskategoriseringer og -konceptualiseringer af typiske rumlige situ­ationstyper og referencerammer.Endelig rummer afhandlingen et leksikografisk till{\ae}g om konventionalise­rede forbindelser som leksikografisk resurse i en­sproglige ordb{\o}ger med udgangspunkt i praksis i Den Danske Ordbog og {\O}m{\aa}ls­ordbogen.",
author = "Henrik Hovmark",
year = "2007",
language = "Dansk",
publisher = "Nordisk Forskningsinstitut",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Danske retningsadverbier og rumlig orientering

AU - Hovmark, Henrik

PY - 2007

Y1 - 2007

N2 - Denne ph.d.-afhandling rummer en undersøgelse af brugen af de danske ret­nings­adverbier (= RA) (ud, ind, op, ned, hen, over, om samt hjem og tilbage) som udtryk for rumlig orientering set ud fra en kognitiv-semantisk synsvinkel (Talmy, Langacker) og med fokus på forholdet mellem sprog, kultur og kognition.Afhandlingen tager udgangspunkt i variationen i deiktisk brug af RA ved loka­lisering af nogen eller noget i landskab, terræn, bygning o.l. og undersøger for­skellige mulige rammer og restriktioner der måtte gøre sig gæl­dende i forbindelse med denne variation. Der fokuseres især på at beskrive eventuelle sammenhænge mellem sproglig konceptualisering og kul­turel kontekst i brugen af RA.Afhandlingens undersøgelse falder i to hoveddele: 1) En beskrivelse af RAs kernesemantik på basis af undersøgelser i Ømålsordbogens samlinger, Korpus 2000 og Google. 2) En undersøgelse af variationen i brugen af RA, primært på basis af en række interview med dialekttalende i et sydvestfynsk lokalområde (Helnæs).Afhandlingens analyse af RAs kernesemantik fokuserer på følgende: 1) en be­skrivelse af hvordan RA kan indkode en talers (eller protago­nists) synspunkt og dermed et deiktisk centrum i ytringen, 2) RAs rolle som del af Path i en Motion event (jf. Talmy 2000) og 3) en beskrivelse af de konceptualiseringer i form af (basale) billedskemaer der kendetegner RAs leksikalske del. Et væsentligt resultat er beskrivelsen af en samlet paradigmatisk grundbe­tydning for RAs tre former, nemlig en telisk bevægelse i en såkaldt path event frame samt beskrivelsen af de tre bøjningsformer (ud-Ø, ud-e, ud-ad/-efter) som tre forskellige profileringer af en sådan bevægelse: a) den dynamiske type: fuld profilering, b) den statiske type: profilering af det statiske målpunkt for en forud­gående fiktiv bevægelse, c) den processuelle type: profilering af bevægelsen i sin uafsluttede proces, dvs. af be­vægelsens måde, retning e.l.Afhandlingens undersøgelse af variation tager udgangspunkt i at danske sprog­brugere normalt har syv (ni) RA til rå­dighed ved deiktisk brug af RA: op/ned/ud/ ind/hen/over/om til lægen (og hjem/tilbage igen). I afhandlingen antages det at følgende tre overordnede faktorer påvirker sprogbrugernes valg af RA: 1) percep­tion og konceptualisering af de konkrete rumlige forhold i ytringsituationen, 2) de basale konceptualiseringer i RAs kernesemantik (billedskemaer, fx centrum-periferi) og 3) specifikke, kulturelt betingede konventionaliseringer af relatio­nerne mellem bestemte RA og bestemte (prototypiske) lokaliteter (fx ud på havet, ind til byen). Med udgangspunkt i det empiriske materiale argumenteres der i af­handlingen for følgende: 1) Brugen af RA og deres basale semantiske kerne (rumlige billedskemaer) er dynamisk, men samtidig stærkt konventionaliseret, dvs. knyttet til socio-kulturelt betingede konceptualiseringer og praksisser. 2) De deiktiske centre der etableres igennem konven­tionaliserede forbindelser med RA, er ikke kun knyttet til den enkelte sprogbruger, men afslører også gruppebaserede deiktiske centre, herunder i dialektmaterialet ikke mindst lokale deiktiske centre der står i forhold til lokale gruppebaserede socio-kulturelle praksis­ser. 3) Brugen af RA viser at sprogbrugerne i den sproglige kodning af rumlig orien­tering ikke kun opererer med meget abstrakte billedskemaer, men også tager højde for for­skellige forhåndskategoriseringer og -konceptualiseringer af typiske rumlige situ­ationstyper og referencerammer.Endelig rummer afhandlingen et leksikografisk tillæg om konventionalise­rede forbindelser som leksikografisk resurse i en­sproglige ordbøger med udgangspunkt i praksis i Den Danske Ordbog og Ømåls­ordbogen.

AB - Denne ph.d.-afhandling rummer en undersøgelse af brugen af de danske ret­nings­adverbier (= RA) (ud, ind, op, ned, hen, over, om samt hjem og tilbage) som udtryk for rumlig orientering set ud fra en kognitiv-semantisk synsvinkel (Talmy, Langacker) og med fokus på forholdet mellem sprog, kultur og kognition.Afhandlingen tager udgangspunkt i variationen i deiktisk brug af RA ved loka­lisering af nogen eller noget i landskab, terræn, bygning o.l. og undersøger for­skellige mulige rammer og restriktioner der måtte gøre sig gæl­dende i forbindelse med denne variation. Der fokuseres især på at beskrive eventuelle sammenhænge mellem sproglig konceptualisering og kul­turel kontekst i brugen af RA.Afhandlingens undersøgelse falder i to hoveddele: 1) En beskrivelse af RAs kernesemantik på basis af undersøgelser i Ømålsordbogens samlinger, Korpus 2000 og Google. 2) En undersøgelse af variationen i brugen af RA, primært på basis af en række interview med dialekttalende i et sydvestfynsk lokalområde (Helnæs).Afhandlingens analyse af RAs kernesemantik fokuserer på følgende: 1) en be­skrivelse af hvordan RA kan indkode en talers (eller protago­nists) synspunkt og dermed et deiktisk centrum i ytringen, 2) RAs rolle som del af Path i en Motion event (jf. Talmy 2000) og 3) en beskrivelse af de konceptualiseringer i form af (basale) billedskemaer der kendetegner RAs leksikalske del. Et væsentligt resultat er beskrivelsen af en samlet paradigmatisk grundbe­tydning for RAs tre former, nemlig en telisk bevægelse i en såkaldt path event frame samt beskrivelsen af de tre bøjningsformer (ud-Ø, ud-e, ud-ad/-efter) som tre forskellige profileringer af en sådan bevægelse: a) den dynamiske type: fuld profilering, b) den statiske type: profilering af det statiske målpunkt for en forud­gående fiktiv bevægelse, c) den processuelle type: profilering af bevægelsen i sin uafsluttede proces, dvs. af be­vægelsens måde, retning e.l.Afhandlingens undersøgelse af variation tager udgangspunkt i at danske sprog­brugere normalt har syv (ni) RA til rå­dighed ved deiktisk brug af RA: op/ned/ud/ ind/hen/over/om til lægen (og hjem/tilbage igen). I afhandlingen antages det at følgende tre overordnede faktorer påvirker sprogbrugernes valg af RA: 1) percep­tion og konceptualisering af de konkrete rumlige forhold i ytringsituationen, 2) de basale konceptualiseringer i RAs kernesemantik (billedskemaer, fx centrum-periferi) og 3) specifikke, kulturelt betingede konventionaliseringer af relatio­nerne mellem bestemte RA og bestemte (prototypiske) lokaliteter (fx ud på havet, ind til byen). Med udgangspunkt i det empiriske materiale argumenteres der i af­handlingen for følgende: 1) Brugen af RA og deres basale semantiske kerne (rumlige billedskemaer) er dynamisk, men samtidig stærkt konventionaliseret, dvs. knyttet til socio-kulturelt betingede konceptualiseringer og praksisser. 2) De deiktiske centre der etableres igennem konven­tionaliserede forbindelser med RA, er ikke kun knyttet til den enkelte sprogbruger, men afslører også gruppebaserede deiktiske centre, herunder i dialektmaterialet ikke mindst lokale deiktiske centre der står i forhold til lokale gruppebaserede socio-kulturelle praksis­ser. 3) Brugen af RA viser at sprogbrugerne i den sproglige kodning af rumlig orien­tering ikke kun opererer med meget abstrakte billedskemaer, men også tager højde for for­skellige forhåndskategoriseringer og -konceptualiseringer af typiske rumlige situ­ationstyper og referencerammer.Endelig rummer afhandlingen et leksikografisk tillæg om konventionalise­rede forbindelser som leksikografisk resurse i en­sproglige ordbøger med udgangspunkt i praksis i Den Danske Ordbog og Ømåls­ordbogen.

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Danske retningsadverbier og rumlig orientering

PB - Nordisk Forskningsinstitut

CY - København

ER -

ID: 2984367