Genrer som rammer: Et genreanalytisk studie af institutionelle skrive- og eksamenspraksisser i det almene gymnasiums danskfag med afsæt i en diskussion af pragmatisk genreteori

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Dokumenter

  • Anne Smedegaard
Afhandlingen undersøger, hvordan henholdsvis Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (UVM), dansklærere og gymnasieelever definerer og anvender tre skriftlige eksamensgenrer i det almene gymnasiums danskfag (stx), kronik, essay og litterær artikel. Gennem dokumentanalyse af 17 ministerielle dokumenter om de tre genrer påvises en række uoverensstemmelser ved ministeriets genrebeskrivelser samt en tendens til,at beskrivelserne præsenteres som objektive, homogene og udtømmende. Elevernes genrekonstruktioner afdækkes gennem sproglige analyser af i alt 11 udvalgte gymnasieelevers essay og kronikker, hvor der fokuseres på elevernes brug af stemmemarkører. Analyserne kombinerer kvantitative og kvalitative analysemetoder og viser, at det er muligt at udvikle detaljerede genrebeskrivelser af essay- og kronikgenren,samt at selv-og læserfremhævelsesmarkører bruges væsensforskelligt i lavt-og højt-evaluerede essay og kronikker. Analyser af tre gymnasielæreres skriftlige feedback på essay og kronikker viser, at elevernes anvendelse af selv-og læserfremhævelser stort set ikke tematiseres i feedbacken.Dertil påvisesen stor diskrepans mellem de emner og feedbackhandlinger, som anvendes i feedback på henholdsvis højt-og lavt-evaluerede kronikker/essay.I forlængelse heraf argumenteres der for, at analyserne beskriver en generel fagkultur, samt at denne feedbackkultur med reference til Bourdieu kan beskrives som symbolsk voldelig. Afhandlingensteoretiske diskussion resulterer i formuleringen af en femleddet pragmatisk genredefinition. Denne inddrages sammen med afhandlingens analytiske resultater i afhandlingens afsluttende didaktiske refleksioner, hvor der gives konkrete forslag til, hvordan nuværende danskfaglige praksisser i stx kan videreudvikles.
OriginalsprogDansk
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Antal sider327
StatusUdgivet - 2016

Note vedr. afhandling

Ph.d. afhandling forsvaret 27. oktober 2016

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 167918639