Jens Kramshøj Flinker

Jens Kramshøj Flinker

Ekstern lektor

Min aktuelle forskning handler om nordiske økofiktioner og økokritik og tager afsæt i et begreb, jeg kalder ’økonarrativ forestillingsevne’. Konkret undersøger jeg, hvordan økofiktioner kan skabe indre mentale verdener i læseren, og hvordan læseren bruger disse verdener til at komme på hold af en kompleks, antropocæn virkelighed. Teoretisk og metodisk tager mit arbejde afsæt i økonarratologi, idet jeg kobler økokritik sammen med kognitiv narratologi og narrativ etik. I den forstand er mit projekt en del af den post-kritiske litteraturvidenskab, da jeg er interesseret i, hvordan litteratur har potentiale til at påvirke læserens forestillingsevne.

Yderligere interesseområder: moderne og nyeste nordiske litteratur, narratologi, økonarratologi, postklassisk narratologi, kognitiv narratologi, narrativ etik, ideologikritik og litteraturdidaktik. I 2013 udgav jeg bogen Litteratur i 00’erne: en ny ideologikritik, hvori jeg fokuserer på, hvordan nyeste litteratur rummer et samfundskritisk potentiale.

Jeg vejleder opgaver og specialer med fokus på moderne såvel som samtidslitteratur og underviser pt. i kandidatkurser med fokus på nyeste nordisk litteratur.

Erhvervserfaring:

2022 - Ekstern lektor på NorS/Lektor på Birkerød Gymnasium, hf & IB.

2019-2021: Ph.d.-stipendiat på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

2017-2019: Ekstern lektor i litteratur på Roskilde Universitet.

2006-2019: Lektor på Birkerød Gymnasium, hf & IB.

2005-2006: Årsvikar på Frederiksberg hf.


Uddannelse:

2019-2021: Ph.d.-stipendiat, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

2008: Gymnasialt pædagogikum (pædagogikumkandidat)

1999-2005: Cand. mag. i dansk og historie, Københavns Universitet.

Indstillinger:

2021: Indstillet til EliteForsk-rejsestipendium.

2014: Indstillet til Politikens Undervisningspris.

 

Forskningsgrupper:

Medlem af forskningsgruppen ”Ecocritical Network for Scandinavian Studies” (ENSCAN).

ID: 210602323