Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Hanne Trebbien Daugaard

Hanne Trebbien Daugaard

Postdoc

Min forskning omhandler bl.a. børns læseforståelsesvanskeligheder og komponenter i sprogforståelse i læsning som inferensfærdigheder (evnen til at drage slutninger mens man læser) og ordforråd.

Aktuel forskning

Fra undervisning til selvindlæring: Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet

Projektets hovedformål er styrke kompetencerne hos dansklærere og læse- og sprogvejledere ved at udvikle og afholde særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser. Kurserne vil imødekomme mange kommuners ønske om at forbedre den sprog- og læseunderstøttende indsats på mellemtrinnet. Lærerne rustes til at stimulere elevernes tilegnelse af nye ord gennem de tekster, de møder, både i og uden for skolen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune på en bevilling fra
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskole-donationen). Det vil også omfatte en effektundersøgelse med ca. 450 elever fra 3. og 4. klassetrin.

Yderligere information om projektet findes på Center for Læseforsknings hjemmeside.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Læseforståelse og læseforståelsesundervisning

Vanskeligheder med sprogforståelse i læsning

Ordtilegnelse under selvstændig læsning

ID: 10779265