Astrid Marner

Astrid Marner

Postdoc

Min forskning drejer sig om den kristne kultur i Norden i perioden 1000–1550, med udgangspunkt i tekster i håndskrifter og fragmenter.

Lige nu er jeg i gang med et projekt, hvor jeg undersøger tosprogede håndskrifter på gammelislandsk og latin. Projektet hedder "Tracing the Invisible. Old Norse and Latin in medieval manuscripts" med akronymet INVISIBILIA og har Grant agreement No 654147 under programmet Horizon 2020.

Før var jeg medlem af projektet "Frå handskriftsfragment til bokhistorie" ved Universitetet i Bergen, finansieret af Bergen Research Foundation (BFS).  I hovedsag forskede jeg om lectionaria officii, det vil sige læsebøger der brugedes til tidebøn, og liturgien i Nidarosprovinsen. Dette arbejde bruger jeg lidt tid på endnu, fordi man aldrig bliver helt færdig med de der fragmenter.

Ellers interesserer jeg mig for prædikekulturen i middelalderen, især på Island og i Norge. Jeg har også forsket om bispesædet Skálholt på 1400-tallet, Peter Comestors historia scholastica i Norden og Grímr Hólmsteinssons Jóns saga baptista II.

ID: 44774547