Gert Foget Hansen

Gert Foget Hansen

Ekstern underviser

Aktuel forskning

Under projektet "Danske stemmer i USA og Argentina" undersøger jeg hvordan man sikrer de bedste betingelser for fonetiske undersøgelser baseret på arkivoptagelser, herunder afsøgning af de muligheder, begrænsninger og usikkerhedsmomenter der er forbundet med sådanne fonetiske undersøgelser.

Sideløbende arbejder jeg med forced alignment af transkription og lyd.

Primære forskningsområder

  • Fonetik
  • Akustisk-fonetiske metoder

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Fonetik
  • Akustik
  • Stemmekildens akustik

Interesseområder

  • Prosodi, navnlig stød
  • Sproglig variation
  • Metodeudvikling fonetiske anlyser

ID: 8540