Matthew James Driscoll

Matthew James Driscoll

Professor

Primære forskningsområder

  • Islandsk sagalitteratur, især de senmiddelalderlige oldtids- og riddersagaer.
  • Islandsk populærlitteratur i 1700- og 1800-tallet.
  • Håndskriftstudier, editionsfilologi og tekstkritik.
  • Elektronisk tekstmærkning (text encoding) ved brug af XML.

Interesseområder

Islandsk sprog og litteratur i almindelighed, tekstvidenskab, boghistorie, håndskriftstudier.

Aktuel forskning

Jeg arbejder i disse år på en større fremstilling om islandske almueskrivere i 1700- og 1800-tallet, frem for alt Magnús Jónsson í Tjaldanesi (1835-1922) og Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal (1820-1897).

Jeg har også været leder af det nyligt afsluttede forskningsprojekt ”Alle tiders historier: De islandske fornaldarsagaer”. Formålet med projektet, der fik støtte fra Velux Fonden i årene 2011-2014, var at foretage transmissionshistoriske undersøgelser af fornaldarsagaerne fra middelalderen hen til vor tid.

ID: 4705