Middle Breton prezeffan 'vermin, toad, lizard'

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Middelbretonsk prezeffan, hidtil set som en uforklaret variant af preffan 'kryb' (diminutiv af preff 'orm'), tolkes nu i stedet som et selvstændigt leksem. Det afledes af et ældre *pezreffan, som svarer direkte til kornisk pedrevan 'firben'. En videre analyse identificerer første del af ordet som en refleks af *petru- 'fire-' fra urkeltisk *kwetru-. Anden der er endnu uklar.

Original languageEnglish
JournalHor Yezh
Issue number270
Pages (from-to)41-45
ISSN0769-0088
Publication statusPublished - Jun 2012

ID: 40245321