Finsk samling

(samling med ulån)

Fagområde

Bøger og tidsskrifter inden for fenno-ugristik. Hovedvægten ligger på finsk sprogvidenskab, litteraturvidenskab, skønlitteratur og realia. Derudover også estisk, samisk og ungarsk samt øvrige uralske sprog.

Biblioteket har ca. 12.000 bd. og abonnerer på ca. 40 tidsskrifter og der er udlån fra samlingen.

Adgang

Samlingen er placeret i bygning 22 på 4. sal, se oversigt her.

Kataloger

For kun at søge i din lokale samling skal du i REX vælge dette i drop-down-menuen under ”Alle samlinger”. Foretager du ingen afgrænsning, søger du i hele Det Kongelige Biblioteks / KUBIS’s samlede bestand af trykte og elektroniske bøger og tidsskrifter.
Til søgning af artikler i bøger og tidsskrifter bruges:

FENNICA
ARTO

Genveje

Tidsskrifter
Finsk Afdeling Skrifter 

Finsk håndbogssamling

Denne samling findes i lokale 22.5.04. Der er ikke udlån fra samlingen, men der er indrettet læsepladser til fordybelse.

Systematik

Alle bøger på Finsk Bibliotek står ordnet efter emne. Under hver emnegruppe står bøgerne ordnet alfabetisk efter forfatter (monografier) eller titel (antologier og artikelsamlinger).

Klik på hovedemnet for at se dets underemner: Finsk, Finlandssvensk, Almen uralsk, Enkelte uralske sprog, Andre sprog