Tidsskriftsbeholdning

Følgende liste over tidsskrifter i den finske samling er først opdelt efter emne, derefter alfabetisk.
Efter hvert tidsskrift vises i parentes inden for hvilke årstal biblioteket har tidsskriftet. Står der kun ét årstal, betyder det, at biblioteket har tidsskriftet fra dette år og frem.
Man kan søge i rex via bibliotekets katalog for udtømmende oplysninger om beholdningen af det enkelte tidsskrift.

Finske tidsskrifter

Aika (1972-1973; se Kanava)
Avain kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti (2004 - )
Books from Finland (1980 - 2008 )
Elias (1988-1993; se Hiidenkivi)
Esitelmät ja pöytäkirjat (1908-1976; se Suom. tiedeakatemian vuosikirja)
Hiidenkivi (1993 - 2012)
Historiallinen aikakauskirja (1948 - )
Historiallinen arkisto (1866-1997)
Iskos - Suomen muinaismuistoyhdistys (1976-1990)
Jahrbuch für finnisch-deutsche literaturbeziehungen (1978 - )
Journal of finnish studies (1997 - )
Kalevalaseuran vuosikirja (1921 - )
Kanava (1973 - )
Kieletär (1871-1875)
Kieli (1986 - )
Kielikello (1968 - )
Kielikeskusteluja (1993-1994)
Kielikeskusuutisia (1979-1992; se Kielikeskusteluja)
Kielikuvia (1985 - )
Kieliposti (1986-1993)
Kielitieteellisiä lastuja (1981-1984)
Kieliviesti (1980 - )
Kiertokirje - Kööpenhaminan suomalainen seura (1996 - )
Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja (1929-2003)
Kotiseutu (1910-1993)
Kritiikki Nuoren Voiman kirjakatsaus (2009 - )
Kääntäjä (1996 - )
Nuori voima (1992 - )
Parnasso (1956 - )
Sananjalka (1959 - )
Sanastaja (1971-1990)
Sanelma: kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja (1995-)
Selkouutiset (1991 - 2011)
Selkosanomat (2012 - )
Seulaset (1962-1982)
SKY - Suomen kielitieteellinen yhdistys (1988 - )
Snellman-instituutin arkistojulkaisu (1987-1993)
Specimina Fennica (1989-1990)
Studia Fennica (1933-1990)
Suomalainen Suomi (1956-1969)
Suomalainen tiedeakatemian vuosikirja (1977 - )
Terminfo (1986 - )
Tietolipas (1969 - )
Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita (1976-1982)
Virittäjä (1897 - )
Virke (1964 - )
Yleisradion julkaisusarja (1970-1986)
Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja (1961 - )

Finlandssvenske tidsskrifter

Finlandssvensk rapport (1979-1996)
Folkmålsstudier (1986 - )
Historiska och litteraturhistoriska studier (1995 - 2009)
Källan (1994 - )
Meddelande från Åbo Akademi (2000 - )
Språkbruk (1981- )

Uralske tidsskrifter

Alkukoti (2000 - )
Etudes Finno-ougriennes (1968-1998)
Fenno-Ugrica Suecana (1978-1994)
Fenno-ugristica (1975 - )
Finnisch-ugrische Forschungen (1901 - )
Finnisch-ugrische Mitteilungen (1977 - )
Finsk-ugriske småskrifter (1981-1993)
Folia uralica Debreceniensia (1989-2003)
Journal de la Société Finno-ougrienne (1891 - )
Linguistica Uralica (1990 - )
Memoires de la Société Finno-ougrienne (1891 - )
Soviet Fenno-Ugric studies (1965-1989)
Trajekt (1981-1985)
Ural-Altaische Jahrbücher (1952 - )
Uralic contacts (1996-1997)
Uralica (1973-1989)

Estiske og karelske tidsskrifter

Carelia (1990 - 2010)
Eesti NSV ajaloo küsimusi (1968-1977)
Eesti keel (1937-1940)
Emakeele seltsi aastaraamat (1955-1997)
Estonia (1985-2004)
Dansk-estisk selskabs medlemsblad (1993 - )
Keel ja kirjandus (1966 - )
Keel ja struktuur (1958-1985)
Keele modelleerimise probleeme (1966-1975)
Kodumurre (1965-1985)
Sõnasõel (1972-1980)