Målsætning – Københavns Universitet

Forside > Bibliotek > Målsætning

Målsætning


Bibliotekets målsætning er, ved hjælp af indkøb af fagrelevant litteratur at understøtte de ansattes forskning og undervisning samt at give den rette hjælp, vejledning og biblioteksundervisning til både lærere og studerende ved instituttet. Dette skal ske inden for rammerne af et levende og fordomsfrit intellektuelt miljø, der kan virke inspirerende på brugerne samt være grobund for gensidig inspiration brugerne imellem.