Coronavirus Information på dansk / Information in English

D:PEF - Dialekt i periferien – Københavns Universitet

Dialekt i periferien: Bornholm, Vendsyssel og Sønderjylland

I "Dialekt i periferien" undersøger vi dialekters aktuelle brug og status i tre centrale danske dialektområder placeret i hver sin ende af landet.

Motivation

Dialekternes død proklameres med jævne mellemrum i medierne: Fordi dansk bliver stadig mere ensartet, vil der inden for en forudsigelig fremtid ikke blive talt dialekt i Danmark. Men samtidig er det en helt almindelig oplevelse og almen viden, at der stadig er geografisk betinget sproglig variation i Danmark. Så hvordan hænger det sammen?

Hvad?

Dialekters aktuelle status og brug er i fokus i tre delprojekter under titlen "Dialekt i periferien".

Udgangspunktet er unge i folkeskolens ældste klasser, men vi inkluderer også forældre og bedsteforældre i undersøgelsen der hvor det kan tilføje interessante perspektiver.

Hvor?

Dialektbrugen undersøges i tre centrale danske dialektomåder, der er placeret så langt fra hinanden som muligt i henholdsvis Vendsyssel, Sønderjylland og på Bornholm. 

Hvordan?

Feltarbejdet udfører vi blandt yngre og ældre sprogbrugere i forskellige situationer i skolen, blandt familien, i fritiden og i online kommunikation.

Undersøgelsens design er simpelt og struktureret således, at det sikrer en overordnet sammenlignelighed mellem de tre delprojekter.

Hvorfor?

Hensigten er at udfordre center-periferi-dikotomien, der eksisterer indenfor sociolingvistisk og dialektologisk forskning. 

Læs mere om "Dialekt i periferien".

Hirtshals, Vendsyssel

Læs mere om Hirtshals her.

Bylderup, Sønderjylland

Læs mere om Bylderup her.

Nexø, Bornholm

Læs mere om Nexø her.