Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dialekt og vendelbomål i Hirtshals, Vendsyssel – Københavns Universitet

D:PEF - Dialekt i periferien > Hirtshals, Vendsyssel

Hirtshals, Vendsyssel

Fakta om Vendsyssel

Vendsyssel er placeret i den nordligste del af Jylland og ligger således nord for Limfjorden, som adskiller Vendsyssel fra resten af Jylland.

Vendelbrog. Lånt fra Facebookgruppen "Vendelbomål".

Norges kyst ligger ca. 120 km fra Vendsyssels vestkyst, og Sverige ligger lidt tættere på Vendsyssels østkyst.

Historisk set har Vendsyssel været forbundet via søvejen med især Norge, hvor handelsskibe spillede en central rolle i handlen mellem områderne.

I dag er Hirtshals-området på vestkysten via færgeoverfarter forbundet med flere norske, islandske og færøske destinationer.

På trods af, at Vendsyssel er forbundet med andre dele af Skandinavien, tilhører området periferien i den forstand, at det ligger langt fra København.

Vendelbomål: dengang og nu

Den traditionelle dialekt i Vendsyssel er Vendelbomål, og den adskiller sig fra standarddansk ift. både grammatik, fonologi, ordforråd og prosodi. Adskillige dialektologiske undersøgelser helt tilbage fra 1800-tallet har beskrevet vendelbomål.

Dialekten i sig selv er relativt velbeskrevet, men sproglig variation i nutidens Vendsyssel mangler endnu at blive undersøgt, idet den seneste undersøgelse er mere end 30 år gammel. Denne viste, at selvom dialektbrugen svandt betydeligt fra forældrenes generation til børnenes, var der store interne forskelle mellem forskellige dele af Hirtshals-området.

I Tornby og Vidstrup brugte indbyggerne mest dialekt, og her var forældrene mest positivt stemt overfor at lære deres børn vendelbomål. Derfor er det interessant at vende tilbage til området og undersøge dialektens status i dag.

Feltarbejde og deltagere i Vendsyssel

Feltarbejdet foregår blandt 9. klasseselever på Hirtshals Skolecenter samt blandt udvalgte forældre og bedsteforældre.

Hirtshals Skolecenters lokaler er fordelt på fire matrikler og har ca. 900 elever.