Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dialekt og bornholmsk i Nexø, Bornholm – Københavns Universitet

D:PEF - Dialekt i periferien > Nexø, Bornholm

Nexø, Bornholm

Bornholmsk er den eneste østdanske dialekt, der fortsat tales i Danmark.

Fakta om Bornholm

Bornholm er en dansk ø med knap 40.000 indbyggere, der ligger i Østersøen omkring 150 km øst for det danske fastland. Øen er tættere på både Polen, Tyskland og Sverige end på resten af Danmark.

Den eneste direkte færgelinje fra Danmark afgår fra Køge syd for København, og selvom Bornholms Lufthavn ligger lidt uden for Rønne, er den mest almindelige måde at rejse til/fra øen via færge fra Ystad i Sverige, hvor der er afgange 3-8 gange i døgnet.

Øen er altså tæt knyttet til Sverige end til resten af Danmark - både geografisk og hvad angår infrastruktur. Og da Bornholm samtidig ligger langt fra København, er den i denne sammenhæng betegnet som tilhørende periferien.

Bornholmsk dialekt

Bornholmerflaget. ©  Dennis Tomiola, Discoverbornholm.dk

Bornholm og bornholmsk dialekt er interessant af flere årsager.

  • Geografi: Bornholmsk er den eneste østdanske dialekt, der fortsat tales i Danmark (idet Danmark afstod resten af de østlige områder – Skåne, Halland og Blekinge - til Sverige i det 17. århundrede)

  • Sprog: Den bornholmske dialekt er et underbelyst område, og derfor er det vigtigt at få dokumenteret bornholmsk dialektvariation, inden dialektudtyndingen for alvor er sat i gennem på øen.
    Bornholmsk adskiller sig fra standarddansk på alle sproglige niveauer: Grammatisk, fonetisk, leksikalt og prosodisk

  • Historie/kultur: Bornholm har sit eget flag, som ofte bruges af beboerne, og der skelnes typisk mellem ’Bornholm’ og ’Danmark’ – en dikotomi der forstærkes af brugen af betegnelserne ’dansk’ og ’bornholmsk’

Feltarbejde og deltagere på Bornholm

Feltarbejdet foregår blandt 9. klasseselever på Paradisbakkeskolen i Nexø samt blandt udvalgte elevers forældre og bedsteforældre.

Skolen har ca. 580 elever, hvoraf mange kommer fra de omkringliggende landområder. Skolen ligger på øens østkyst et godt stykke vej fra Rønne, øens største by.

Balka Strand. ©Destination Bornholm

Paradisbakkerne. ©Destination Bornholm

Nexø havn, øens største fiskerihavn. ©Destination Bornholm