Coronavirus Information på dansk / Information in English

Opgaver og specialer – Københavns Universitet

D:PEF - Dialekt i periferien > Opgaver og specialer

Vil du skrive opgave på Periferiprojektet?

På Dialekt i Periferien har vi indsamlet en meget stor mængde data, blandt andet interviews med tre generationer, selvoptagelser og de yngste informanters facebookvægge. I nogle tilfælde er det mere end vi selv kommer til at analysere, og vi stiller derfor gerne vores data til rådighed for studerende, der vil skrive en opgave eller et speciale inden for sprog.

Vores første specialeskriver, Bente Kristensen, afleverede sit speciale i februar 2016. Bente arbejdede samtidig som studentermedhjælper på projektet og har været en del af dataindsamlingen i Hirtshals. I sit speciale, VI SIGER Å•ÅD OG Ɔ•ƆB, har hun brugt enkeltinterviews med to skoleelever i Hirtshals, gruppeoptagelser og selvoptagelser fra de to elevers familier.

Anne Larsen, der også arbejder som studentermedhjælper og har deltaget i dataindsamlingen på Bornholm, har afleveret sit speciale "Bornholm er en del af Danmark, din idiot!" - En interaktionel sociolingvistisk analyse af unge bornholmeres fremstillinger af Bornholm, bornholmere og bornholmsk. 

Der er også skrevet flere mindre opgaver på både kandidat- og bachelorniveau med brug af vores data.

Send en mail til Marie Maegaard, hvis du kunne tænke dig at skrive en opgave eller et speciale med udgangspunkt i det data, vi har indsamlet.