Coronavirus Information på dansk / Information in English

Projektets data – Københavns Universitet

D:PEF - Dialekt i periferien > Projektets data

Projektets data

I undersøgelsen skal vi indsamle forskellige typer data.

Her er en oversigt over de data vi indsamler blandt eleverne og deres familier i Nexø, Hirtshals og Bylderup.

 • Etnografiske deltagerobservationer
  Under og mellem undervisningen på skolerne
 • Feltdagbøger
  Over offline observationer på skolerne
  Over online observationer blandt eleverne og deres familiemedlemmer
 • Kvalitative semistrukturerede interview (lydoptagelser)
  Med hver deltagende elev
  Med udvalgte familiemedlemmer
  Fokus: At frembringe talerens fortælling om og holdning til dialekt og periferi.
 • Selvoptagelser (lydoptagelser)
  Af eleverne i uformelle situationer fx i fritiden og med familien
  Af eleverne under brug af computermedieret kommunikation
 • Online deltagerobservationer
  Observation af elevernes hverdagspraksisser og computermedierede kommunikation.
 • Fonetiske, fonologiske, leksikale og grammatiske data
  Hentet fra lydoptagelserne
 • Baggrundsdata
  Om deltagerne hentet i interviewene
 • Demografisk data
  Hentet fra diverse offentlige kilder

Samarbejde med Sprogforandringscentret

Projektets data håndteres i samarbejde med Sprogforandringscentret. Centeret er tilknyttet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og flere af instituttets ansatte har været eller er tilknyttet centret.

Projektets data kommer til at indgå i centerets og instituttets korpus af dansk talesprog.

Projektets forskningsetiske retningslinjer angående indsamling af sproglige og etnografiske data vil i øvrigt følge sociolingvistiske og dialektologiske standarder og de standarder, som er udviklet af Sprogforandringscentret.