Dialektoptegnelser fra øresundsfiskerlejerne i 1932 – og spørgsmålet om øresundsmålene

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

I denne artikel gives en beskrivelse af en målrettet indsamling af data fra øresundsfiskerlejerne i 1932 som led i fremskaffelsen af materiale til Ømålsordbogen. Hvor meget blev der indsamlet og hvordan? Hvilke typer af data? Hvilken kvalitet? Artiklen diskuterer også hvordan materialet evt. kan belyse spørgsmålet om eksistensen af et særligt øresundsmål, med fx skånsk-svenske træk. Der peges på en række forudsætninger og faldgruber som der i givet fald skal tages højde for ved en sådan brug. Der gives også eksempler på mulige sproglige særtræk for øresundsfiskerlejerne i materialet. Endelig peges på bestemte sociokulturelle og historiske forhold af betydning for opkomsten af et evt. øresundsmål, og for vurderingen af sproglige træk fra øresundsfiskerlejerne i materialet fra 1932 og senere.
Original languageDanish
JournalDanske Talesprog
Volume21
Pages (from-to)29-55
Number of pages27
ISSN1600-6038
Publication statusPublished - 2021
EventTraditionelle ømåls- og østdanske dialekter - Københavns Universietet, Søndre Campud, København, Denmark
Duration: 17 Jun 202118 Jun 2021
https://nors.ku.dk/kalender/2021/oemaal-oestdansk/

Workshop

WorkshopTraditionelle ømåls- og østdanske dialekter
LocationKøbenhavns Universietet, Søndre Campud
CountryDenmark
CityKøbenhavn
Period17/06/202118/06/2021
Internet address

ID: 291539603