SPEAKING (OF) GENDER: A sociolinguistic exploration of voice and transgender identity

Research output: Other contributionResearch

Documents

Dette studie undersøger stemmens rolle i skabelse og forhandling af
kønsidentitet hos 13 transkønnede personer bosiddende i Danmark, ud fra
en overbevisning om, at stemmen er en central del af denne proces.
Gennem analyse af kvalitative interviews undersøges, hvordan deltagerne
navigerer forventninger til kønsroller i samfundet, og hvilke strategier,
deltagerne anvender for at kønne deres stemme, så den passer til deres egen
identitetsopfattelse. De kvalitative data undersøges tværdisciplinært med
metode og teori fra sociolingvistik, transgender studies, queer teori og
feministisk teori. Analysen viser, at stemmen spiller en afgørende rolle i
skabelsen af en transkønnet identitet, men at kønnede forventninger til
stemmebrug har en indflydelse på hvilke valg deltagerne tager. Størstedelen
af deltagerne var under behandling med kønshormon, og de transmaskuline
deltagere angav, at testosteron havde en markant og permanent virkning på
sænkning af tonehøjde (F0), mens transfeminine deltagere oplyste, at
østrogen ikke har nogen effekt på stemmens fysiske tonehøjde. Derfor måtte
de to grupper anvende forskellige strategier for at ændre stemmens opfattede
køn, men deltagernes oplevelser viste, at tonehøjde gennemgående er den
mest fremtrædende markør for køn i stemmen. Undersøgelsen viste også at
stemme og kønsidentitet hænger uløseligt sammen med andre faktorer, som
seksualitet og dialekt, som giver forskellige handlingsrum for forskellige køn.
Kobles lav tonehøjde, som eksempel, med en lesbisk identitet, er der større
rum for variation, mens brug af dialekttræk synes at indeksere maskulinitet.
De mange forskelligartede fund viser at stemme og kønsidentitet hænger
uløseligt sammen og blander sig med andre faktorer, men at mere
tværdisciplinær forskning på området er nødvendig for at forstå disse
komplekse sammenhænge.
Translated title of the contributionAT TALE (OM) KØNNET: En sociolingvistisk undersøgelse af stemme og transkønnet identitet
Original languageEnglish
Publication dateMar 2016
Place of PublicationKøbenhavns Universitet
Number of pages92
Publication statusPublished - Mar 2016

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 252475140