Tale- og stemmeafvigelsers effekt på kommende HR-konsulenters opfattelse af personlighed og jobegnethed.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen præsenterer en pilotundersøgelse, som havde til formål at belyse, om taleafvigelser i form af læsp og stammen og to former for afvigende stemmekvaliteter påvirker opfattelsen af en person og dennes egnethed til et givent job. 11 kommende Human Ressource-konsulenter blev i en masketest præsenteret for lydklip af otte for-skellige talere – fire med taleafvigelser og fire matchede kontroltale-re. Ved hjælp af (A) beskrivelse af deres umiddelbare indtryk, (B) afkrydsning på otte semantiske skalaer der repræsenterede person-lighedstræk og (C) vurdering af jobegnethed til 12 professioner gav lytterne deres svar. Resultaterne viste, at alle fire taleafvigelser af-fødte signifikant mere negative opfattelser på mellem to og seks af otte skalaer og at særligt de to stemmeafvigelser blev vurderet mere egnet til professioner i de laveste socioøkonomiske grupper. Der sås en tendens til, at stammen og i mindre grad læsp muligvis fremkal-der en social ønskværdighedseffekt, som gør, at lytterne bliver be-vidste om ikke at dømme negativt på grund af taleafvigelsen.
Original languageDanish
JournalDanske Talesprog
Volume11
Pages (from-to)215-246
Number of pages32
ISSN1600-6038
Publication statusPublished - 2012

ID: 38304804