Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Faglige test kan være fine iagttagelsesredska- ber, som kan supplere lærerens faglige indtryk af eleven. Som alle andre redskaber kræver test en vis faglig indsigt i deres brug. Denne artikel giver en introduktion til formål med testning og kvalitetskrav til test og testning. En vigtig pointe er, at man bør stille visse kvalitetskrav til formelle test, fx at de har rimelig og velbeskre- vet gyldighed og pålidelighed, men at man ikke kan forvente, at test er så informative, at de overflødiggør kvalificererede fagpersoner.
Original languageDanish
JournalViden om Laesning
Volume25
Pages (from-to)94-99
Number of pages5
ISSN1902-3472
Publication statusPublished - 2019

ID: 218431915