Forskning i Finsk

Uddannelsen i Finsk er forskningsbaseret, idet uddannelsens lektor bidrager til den nyeste forskning inden for det område, hun underviser i.

Lektor Pia Päiviö koncentrerer sin forskning om det finske sprog - i et historisk og samtidigt perspektiv. Særlig interesse vies til forskellige grammatiske fænomener som fx udforskning af terminativitet i det finske sprog. Derudover arbejder Pia Päiviö på at gøre finsk syntaks mere tilgængelig for fremmedsprogede, der ønsker at lære finsk. Hun deltager aktivt i arbejdet med at udvikle nye metoder til at undervise mere kommunikativt i finsk.

Læs nærmere om Pia Päiviös forskning.