Ph.d.-koordinator på NorS – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Ph.d. > Ph.d.-koordinator på NorS

Ph.d.-koordinator på NorS

NorS har egen ph.d.-koordinator: lektor Janus Spindler Møller

Lokale 27-5-49
janus@hum.ku.dk
Telefon: +45 3533 5742

Hvad kan ph.d.-koordinatoren hjælpe dig med?

  • Du kan få oplysninger om instituttet og dets forskningsprofil
  • Du kan få hjælp til at etablere kontakt til potentielle vejledere og bivejledere
  • Du kan få hjælp til at etablere kontakt til nuværende og forhenværende ph.d.-studerende
  • Du kan få generel rådgivning og vejledning om ansøgnings- og bedømmelsesprocedurer
  • Du kan få hjælp med forskelligartede problemer, som ikke hører ind under den almindelige ph.d.-vejledning
  • Dine halvårs- og midtvejsrapporter modtages af ph.d.-koordinatoren til godkendelse.
  • Ph.d-koordinatoren afholder et formiddagsmøde hvert semester, som du som ph.d.-studerende på NorS inviteres til at deltage i.

Se øvrig information om support til ph.d.-studerende, undervisning ved ph.d.-studerende, planlægning af ph.d.-forløbet samt afholdelse af frokost med bedømmere og reception ifm. forsvaret i (det gamle) INSS intranet under ph.d.-vejledning.