Afsluttede projekter – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Projekter på NorS > Afsluttede projekter

Afsluttede projekter

Arnamagnæansk

ENRICH   European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage

Stories for all time: The Icelandic fornaldarsögur

Audiologopædi

Udvikling og afprøvning af et iPads-baseret redskab til understøttelse af tidlig læsetilegnelse og undervisningsdifferentiering i 0. klasse
Bevilling fra Ministeriet for Børn og Undervisning.
Kontakt: Mads Poulsen

Tidlig identifikation af børn med læsevanskeligheder
Bevilling fra Trygfonden, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Socialstyrelsen, Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri.
Kontakt: Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro

En undersøgelse af forbindelsen mellem Den Tværgående Ordblindetest og O-testen (”Visitationstesten”) 
Bevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Kontakt: Carsten Elbro

Udvikling af en tværgående test af ordblindhed – fra 3. kl. til lange videregående uddannelser
Ved Center for Læseforskning i samarbejde med Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak (DPU)
Finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning.
Kontakt: Carsten Elbro

Selvtest af læsefærdigheder for voksne
Finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Kontakt: Carsten Elbro

Development of Speed in Reading 
Kollektivt projekt. Bevilling fra KU Stjerneprogram.
Kontakt: Carsten Elbro

Forskernetværk: Understøttelse af afasiramtes personers deltagelse i kommunikation 
Bevilling fra Det Frie Forskningsråd.
Kontakt: Lise Randrup Jensen 

Erhvervs-postdoc: Evaluation of a cochlear implant processing strategy  
Bevilling fra Innovationsfonden, NorS og Oticon.
Kontakt: David Morris

Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet 
Bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Kontakt: Holger Juul

Dansk

Danish food: A linguistic ethnographic exploration of globalized yet national discourses and materialities 
Bevilling til feltekspeditioner fra Carlsbergfondet
Kontakt: Martha Karrebæk

Retslingvistik i Danmark og USA 
Forskningsnetværkssamarbejde finansieret af en International Network Programme-bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Kontakt: Tanya Karoli Christensen

Enhancing spatial navigation in blind and visually impaired individuals using Google Glass. kollektivt projekt.
Bevilling fra Synoptik-Fonden.
Kontakt: Brian L. Due 

Dansk editionshistorie 
kollektivt projekt. Bevilling fra Velux.
Kontakt: Johnny Kondrup

Modersmålsundervisning for mindretalselever i den superdiverse storby København
Bevilling fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskningslederprogram

Postdoc-projektet Peter Seebergs (1925-1999) reception af Friedrich Nietzsche, baseret på arkivstudier i Peter Seebergs arkiv
Bevilling fra Velux
Kontakt: Anders Juhl Rasmussen

Postdoc-projektet Satiriske eksperimenter i den danske romantik 1800-50 
Bevilling fra Carlsberg.
ved Mads Shol Jessen.

Kollektivprojektet Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse
Bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og kommunikation (FKK) og Det Humanistiske Fakultet)

Postdoc-projektet Ekko over Atlanten. En kommenteret udgave af udvalgte breve af William Heinesen samt en tilhørende afhandling om brevene som værktilblivelse 
Bevilling fra Velux og Det Færøske Forskningsråd.
Af Bergur Rønne Moberg 

Nærinternationaliseringsprojekt i samarbejde mellem NorS og SOL-centrum, Lunds Universitet
Bevilling fra EUs Interreg IV-program.

Dialektforskning

Projekt Bysociolingvistik
Kontakt: Frans Gregersen 

Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR)
Kontakt: Pia Quist

Indoeuropæisk

Talking Neolithic – recovering the Language of the first European Farmers
Postdoc-projekt. Bevilling fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude Program DFF-Ung Eliteforsker 2012
Kontakt:  Guus Kroonen

Individual, kin and family in prehistoric Europe - what words can tell. Kollektivt projekt.
Bevilling fra Velux Fonden. 
Kontakt: Birgit Anette Rasmussen

Lingvistik

Sprog og Kognition belyst ved atypisk udvikling (LaCPI) 
Bevilling fra FKK
Kontakt:  Elisabeth Engberg-Pedersen

Taler(u)sikkerhed i tegnsprog. individuelt projekt.
Bevilling fra Oticon Fonden
Kontakt: Elisabeth Engberg-Pedersen

PROGRAM - Information PROminence and GRAMmar in mind and brain. Kollektivt projekt.
Bevilling fra KU's Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-Puljen)).
Kontakt: Kasper BoyeHartwig SiebnerJesper MogensenLise RandrupPeter Harder & Line Burholt Kristensen

Navneforskning

DigDag  – Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

Runeforskning

Danske Runeindskrifter

Sprogteknologi

Clara var et Marie Curie træningsprogram inden for sprogressourcer og deres anvendelse.

DASISH var et EU-projekt om forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab.

DK-Clarin  var et projekt, der gik ud på at skabe en dansk it-infrastruktur for humanistiske forskere.

Clarin EU projektet udviklede it-infrastruktur for sprogteknologiske resurser.

DAD - det abstrakte det. Projektet udviklede en model over brugen af abstrakte pronominelle anaforer på dansk.

DanNet gik ud på at udarbejde et dansk leksikalsk-semantisk ordnet.

ESICT var et projekt om udviklingen af et it-system, som kan svare på spørgsmål om sundhed og sygdom.

Fra begrebsordbog til FrameNet Udvikling af et FrameNet for dansk ud fra Den Danske Begrebsordbog.

Language Technology Observatory Skal skabe en oversigt over tilgængelige sprogressourcer til maskinoversættelse.

LetsMT! var et EU-projekt med det formål at udvikle en statistisk maskinoversættelsesplatform for mindre sprog.

Leksikalsk disambiguering sproglig flertydighed er en af de største sprogteknologiske udfordringer.

MEDARs mål var at danne netværk inden for arabisk tale- og sprogteknologi.

MELFO - Mobil e-Læring for ordblinde.

META-NORD var et EU-projekt, som handlede om at udvikle sprogresurser for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande.

MULINCO - MUltiLINgual Corpus of the University of Copenhagen.

NOMCO var et fællesnordisk samarbejde om multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog (projektbeskrivelsen er på engelsk).

Nordisk Netordbog.

PaTrans.

Semantic Processing across Domains Omhandler semantisk processering og domænetilpasning med udgangspunkt i dansk.

SDMT - Statistical Dependency-Based Machine Translation.

Temapakke - E i videnskab Center for Sprogteknologi deltog i KU's temapakke E i videnskab.

Udvikling af lemmatiser og PoS-tagger for ældre dansk et digitalt værktøj til kobling af ældre danske tekster og ordbogsressourcer

Valideringscenter ELRA valgte Center for Sprogteknologi som validator af skriftlige sprogresurser.

Verbal og kropslig kommunikation var et projekt om de komplekse sammenhænge mellem verbal og kropslig kommunikation.

Projekter afsluttet før 2008.