Hverdagens skriftsprog – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Projekter ved NorS > Hverdagens skriftsprog

Nu kan du donere dine tekster til sprogforskningen

I forbindelse med et nyt projekt vil sprogforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Dansk Sprognævn gerne have så mange eksempler på helt almindeligt, dagligdags skriftsprog som muligt.

E-mails, maskinskrevne breve, håndskrevne huskesedler ... alt dit skriftsprog har forskernes interesse.

Alle typer af tekster er interessante for forskerne: Det kan være fødselsdagskort, huskesedler, facebookopdateringer, e-mails, sms'er, henvendelser til offentlige myndigheder etc. Det vigtigste er, at teksterne ikke er redigerede eller korrekturlæste som det skriftsprog, man møder i romaner og avisartikler.

Forskerne vil tage hensyn til, hvis der er tekster, som man ikke ønsker offentligt tilgængelige, men kun til forskningsbrug.

Sådan gør du

Alle tekster der ligger i elektronisk form, kan fremsendes direkte til e-mailadressen tekstbase@hum.ku.dk sammen med oplysninger om skribentens  

  • køn
  • fødeår
  • fødeby og nuværende geografiske tilhørssted
  • uddannelse/jobtype
  • sproglig baggrund (fx længere tids ophold i udlandet)

Hvis teksterne er i papirformat, kan man skrive til samme adresse og aftale nærmere om enten indscanning eller overlevering af materialet:
- Man kan for eksempel bare indsende det man har ved hånden – nogle e-mails man lige har sendt, et skærmbillede af en sms eller en facebookopdatering, eller alverdens filer man har liggende på sin computer. Vi har allerede fået fx taler til guldbryllupper og et par dagbøger der er ført på computeren, siger sprogforsker Tanya Karoli Christensen.

Forskerne håber på at få tekster fra et bredt udsnit af befolkningen, kvinder som mænd, unge som ældre, fra alle steder i landet, og med dansk eller anden etnisk baggrund.

Baggrund

Sprogforskerne vil gerne oprette et nationalt arkiv over skriftsprog, som vil gøre det muligt for dem at undersøge, hvordan vi danskere bruger skriftsproget og beskrive det danske hverdagsordforråd – det kan bruges både i undervisning af udlændinge og i folkeskolens læse- og staveundervisning.

Selv om der findes stærke teorier om dansk grammatik, ved forskerne kun lidt om, hvilke grammatiske strukturer der er mest almindelige i forskellige genrer af skrevet dansk hverdagssprog.

Kontakt

Lektor Tanya Karoli Christensen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Mail: tekstbase@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 84 93