Retslingvistik i Danmark og USA – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Projekter ved NorS > Retslingvistik i Danma...

Retslingvistik i Danmark og USA

Forskningsnetværkssamarbejde i 2016 finansieret af en International Network Programme-bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forskningsfelt og fokus

Retslingvistik anvenderlingvistisk teori og metode på sprog- og retsemner og undersøger retslingvistiske data for at afdække mønstre og betydninger under overfladen. For eksempel kan retslingvisten gøre brug af sociolingvistiske og korpuslingvistiske metoder til at identificere lingvistiske træk som kan tilskrives specifikke samfundsgrupper (ung/gammel, kvinde/mand, lokal-/indvandrerherkomst) i forsøget på at indsnævre gruppen af mistænkte i en kriminalefterforskning.

Netværket fokuserer på to delfelter indenfor retslingvistikken:

i. Sprog som bevis (eksempelvis analyser af lingvistisk data som er del af politi-/civilefterforskninger)

ii. Sprog og retsprocesser (eksempelvis analyser af retssalsinteraktion).

Netværkets ambition er at opnå empiriske, teoretiske og praktiske fremskridt indenfor retslingvistikken, at fremme komparativ forskning i forskellene mellem efterforsknings- og retslige systemer og retssalsinteraktion i de to lande samt understøtte en optimal brug af retslingvistiske analyser ved lokale domstole. Derudover vil netværket udbrede retslingvistikken i Danmark, hvor feltet endnu er nyt, ved at drage fordel af den udstrakte empiriske ekspertise hos de amerikanske partnere i netværket.

Aktiviteter i netværket

Projektopstarts-workshop, Københavns Universitet, 7. januar, 2016
Deltagere: netværkspartnere, kolleger fra Dansk Politi og kolleger fra andre danske universiteter som arbejder indenfor overlappende discipliner som fx delfelterne Retsfonetik og Retssprog.  Workshoppen indsnævrede aktuelle problemer indenfor feltet, som bør  undersøges nærmere  og identificerede nødvendige kontakter for fremtidige samarbejdsprojekter.

5-dages data studie-ophold, Hofstra University, New York, marts 2016
Centrale danske netværksmedlemmer udforskede mulige datatyper og -kilder som kan sammenlignes med danske data. Opholdet indebar besøg ved amerikanske domstole, hos højesteretsdommere og NYPD 9. distrikt kriminalafdeling. Kontakter blev etableret til forskere indenfor trusselsvurdering og cyberkriminalitet.

5-dages data studie-ophold, Københavns Universitet, august 2016
Amerikanske netværksmedlemmer (Robert Leonard, Lawrence Solan og  Tammy Gales) inviteres til Københavns Universitet for at diskutere aktuelle problemer og udfordringer indenfor retslingvistikken med forskere og studerende. De introduceres til metoderne som anvendes til at undersøge talt dansk sprog i DGCSS-korpusset. Netværksmedlemmerne vil involvere eksterne partnere i dansk politi, anklagere og forsvarsadvokater i en drøftelse af nødvendige og mulige forskningsaktiviteter. 

2-dages workshop om fælles projekter, Hofstra University, november 2016
Centrale senior- og junior netværksmedlemmer vil revurdere nettolisten over forskningsprojekter, tilføje mulige nye projektidéer og prioritere blandt dem. Amerikanske, danske og internationale bevillingsmuligheder overvejes og 1-2 projektforslag skitseres.    

Konference, Københavns Universitet, 9.-10. december, 2016
Feltet retslingvistik præsenteres for et bredere dansk publikum med forventning om 30-40 deltagere. De inviterede talere er Lawrence Solan (Brooklyn Law School), Robert A. Leonard (Hofstra University) og Thomas Schou Roer (Dansk Politi).