Scandcleft – Københavns Universitet

Scandcleft

Scandcleft-studiet er det første af sin art i verden og har pågået siden 1997. Undersøgelsen er en longitudinal undersøgelse og inkluderer 450 børn med læbe-ganespalte. Formålet er at undersøge, hvilken indflydelse forskellige kirurgiske metoder til lukning af ganespalten har for børnenes tale- og sprogudvikling samt deres kæbe- og ansigtsvækst. I undersøgelsen lægges der også stor vægt på behandlingsbyrden for det enkelte barn. Første hovedresultat er analyseret og præsenteret på en international konference i foråret 2013. Statistikken er beregnet for alderstrinet 5 år og der er i 2009 publiceret en artikel om metoden til undersøgelse af tale. I løbet af det næste års tid vil der følge en række publikationer om hovedresultaterne for de 5 årige børn.

Referencen for metodestudiet er: Lohmander A, Willadsen E, Persson C, Henningsson G, Bowden M,Hutters B. Methodology for speech assessment in the Scandcleft project—an international randomized clinical trial on palatal surgery: experiences from a pilot study. Cleft Palate Craniofac J. 2009; 46:347–362.

Hovedresultater ved 5 år publiceres i særnummer af Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, februar 2017.