Streetwise og sprogklog: Samspillet mellem identitetskategorier i en gruppe unges interaktionelle identitetsarbejde

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

Lian Malai Madsen - Foredragsholder

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Identitet konstrueres gennem dialogiske semiotiske processer. Identitet fremføres ikke blot, identitetskategorier tilskrives os også af andre på baggrund af tegn som udseende, social- og sproglig praksis (se fx Blommaert 2005, Bucholtz & Hall 2005). Konstruktion af identitet involverer således både situeret interaktionel forhandling og mere transportable tegn, som associeres med bredere stereotype kategoriseringer eller ideologiske diskurser. Med afsæt i en etnografisk og interaktionel sociolingvistisk tilgang (fx Rampton 2006, Agha 2007) vil jeg i min præsentation fokusere på hvordan flere identitetskategorier som fx køn, etnicitet, social klasse og alder spiller sammen i unges situationelle interaktionelle identitetsarbejde. Min præsentation er baseret på analyser af samtaledata og etnografiske data indsamlet i en Taekwondo-klub på Nørrebro. Af mine analyser fremgår det, at drengene i Taekwondo-klubben gennem deres interaktionelle praksis langt fra lever op til generelle stereotype forestillinger om unge mænd i Nørrebros multikulturelle miljø. Med eksempler fra deres samtaler vil jeg bl.a. demonstrere, hvordan drengene benytter stiltræk som stereotypt forbindes med sprogbrugen blandt gadetroværdige og gangster-orienterede unge med minoritetsbaggrund, til at konstruere ung, gadetroværdig maskulinitet, men også til at forhandle lokal social status baseret på skole-præstationer og sproglig kompetence. De rå og gadetroværdige associationer med sprogbrugen udnyttes i drengenes interaktioner, men genforhandles og kombineres med ambitiøs skole-orienteret identitet. Gennem deres interaktionelle konstruktion af ung, maskulin, streetwise og sprogklog identitet udfordrer drengene stereotype diskurser og gennemgribende socio-kulturelle hierarkier.

 

 

 

Henvisninger

Agha, Asif (2007): Language and social relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan (2005): Discourse: A critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press

Bucholtz, Mary & Kira Hall (2005): Identity and interaction: a sociocultural linguistic approach.

   Discourse Studies 7(4–5), 585–614

Rampton, Ben (2006): Language in Late Modernity. Interaction in an urban school. Cambridge:

   Cambridge University Press
13 jun. 2009

Begivenhed (Konference)

TitelNordand: 9. konference om nordiske sprog som andetsprog
Dato13/06/200913/06/2009
EmneUngdomssprog i flersprogede sammenhænge, sprogbrug og identitet
ByHelsingør
LandDanmark

ID: 14175571