Det ødelagte land?

En mulig revurdering af 500-tallets omvæltninger i stednavne- og bebyggelseshistorien

Seminar hos Center for Navneforskning. Oplæg af Bo Nissen Knudsen.

Kilderne til historien om det område som skulle blive til Danmark, er yderst sparsomme før Vikingetiden. En af de væsentlige kilder til bebyggelseshistorien har været bebyggelsesnavne, men stednavneforskere har, af gode grunde, kun forsigtigt udtalt sig om den tidlige udvikling.
 
Mens der yderst sjældent dukker nye skriftlige kilder og nye bebyggelsesnavne op, er der til gengæld sket en eksplosiv udvikling inden for historisk naturvidenskabelig forskning og arkæologi. Der kunne derfor være anledning til at man også inden for stednavneforskningen tog et fornyet blik på hvordan nye udgravninger, træringsanalyser, historisk klimaforskning og ny viden om historiske sygdomsepidemier kunne bidrage til billedet af omvæltningerne i midten af det første årtusind, bl.a. i lyset af en teori, fremlagt af Jesper Hansen fra Odense Bys Museer, om at bebyggelsesstrukturen i det nuværende Danmark, eller i hvert fald på Fyn, mere eller mindre blev fastlagt omkring år 600.
 
Senest har forberedelse af et forskningsprojekt om Dannevirkes bagland ført til overvejelser om hvorvidt 500-tallets udvikling i Angeln og omegn skal ses som et særligt undtagelsestilfælde, præget af massiv udvandring, eller om store omvæltninger snarere kendetegner hele Sydskandinavien i en tid med forværring af klimaet – og muligvis det første besøg af Den Sorte Død.