Mediedag på Dansk

Metoder i medievidenskaben

Præsentationer af Helle Kannik Haastrup, Andreas Stæhr, Palle Schantz Lauridsen og Mogens Olesen 

Format: 30 minutters oplæg + 10 min. til spørgsmål.

12.15 – 12.20: Kort velkomst ved Palle og Mogens
12.20 – 13.00: Helle Kannik Haastrup – Instagram, selvfremstilling og celebrityaktivisme – som case studie
13.00 – 13.20: PAUSE
13.20 – 14.00: Palle Schantz Lauridsen –  Mediehistorie og mediearkæologi 
14.00 – 14.40: Mogens Olesen – Videoetnografi på Ørestad Gymnasium
14.40 – 15.00: PAUSE
15.00 – 15.40: Andreas Candefors Stæhr – Etnografi og sociale medier

Abstracts

Helle Kannik Haastrup: Instagram, selvfremstilling og celebrityaktivisme – som case studie
Forelæsningen er en præsentation af aktuel forskning med fokus på en kvalitativ analyse af udvalgte celebrity-profiler på det sociale netværksmedie Instagram og en undersøgelse af hvilke æstetiske strategier de benytter i deres selvfremstilling og aktivisme.

Palle Schantz Lauridsen: Mediehistorie og mediearkæologi
Mediehistorien har haft en udpræget tendens til at betragte mediernes udvikling som lineær og fremadskridende. Den har således ofte tænkt i biologiske udviklingstermer, hvor et medie som fx filmen anses for at have en barndom, en ungdom og en voksenalder, hvor dens immanente potentiale udfoldes til fulde. Mediearkæologien er kritisk over for den slags standardversioner af mediehistorien og interesserer sig ofte for oversete og glemte fænomener, der bl.a. er karakteristiske ved ikke at føre frem til aktuelle medier som deres fuldkommengørelse.
I oplægget giver jeg et bud på, hvordan man kan forstå udviklingerne af Sherlock Holmes-figurens danske konfigurationer med inspiration fra mediearkæologien.

Mogens Olesen: Videoetnografi på Ørestad Gymnasium
Brugen af digital teknologi i undervisningen er et sprængfarligt debatemne i medierne for tiden. I denne præsentation gives et alternativ til de teknologi-optimistiske og teknologi-skeptiske positioner, der ofte dominerer overskrifterne. Jeg giver et eksempel på, hvordan man kan bruge videoetnografisk metode til at foretage en detaljeret undersøgelse af, hvordan et specifikt digitalt redskab, Google Docs, bruges i og påvirker gruppearbejde blandt gymnasieelever på Ørestad Gymnasium.

Andreas Candefors Stæhr: Etnografi og sociale medier
Sociale medier er en veletableret del af mange menneskers hverdagskommunikation og er blevet en almindelig del af det at organisere og vedligeholde sociale relationer til andre mennesker. I denne præsentation giver jeg en introduktion til, hvordan man gennem en sproglig etnografisk tilgang kan undersøge og forstå de sociale og kommunikative praksisser, der foregår på og omkring sociale medier. Dette illustreres gennem et casestudie, hvor online data sættes i relation til den bredere brugerkontekst gennem deltagerobservationer.