Nynorsk i høyere utdanning i Norge: politikk og praksis – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Nynorsk

Nynorsk i høyere utdanning i Norge: politikk og praksis

Jorunn Simonsen Thingnes (Ph.d.-stipendiat ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, Universitetet i Oslo) holder oplæg i Den sociolingvistiske studiekreds.

Det finnes to offisielle varianter/standarder av skriftlig norsk: nynorsk og bokmål. I denne presentasjonen tar jeg for meg hvilken posisjon Nynorsk har i høyere utdanning i Norge. Først skisserer jeg kort språksituasjonen i Norge, hvilke språklig lovverk som skal regulerer bruken av de to standardene, og hvilken språkpolitikk som gjelder for akademia. Deretter presenterer jeg to casestudier. Den første er en studie av forvaltningen av nynorsk ved Universitetet i Oslo.

Jeg har undersøkt grammatiske normbrudd og språkholdninger. Resultatet viser at nynorsk har en svak posisjon ved universitetet, og at språklig lovverk ikke blir fulgt. Den andre casen er min pågående Ph.d-studie, der jeg blant annet studerer utarbeidelse av språkpolitikk ved Høgskulen på Vestlandet. Denne institusjonen har valgt nynorsk som sitt hovedspråk, og i presentasjonen spør jeg hvorfor den har gjort det, og hvilke gevinster og kostnader det gir.