Perspektiver på forståelse i samtaler mellem læger og patienter

Lektor Christina Fogtmann, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet holder oplæg på semestrets første møde i den sociolingvistiske studiekreds.

Oplæg

Jeg har gennem en årrække forsket i forståelse i samtaler mellem læger og patienter, og det er forskellige teoretiske, metodiske og analytiske aspekter af dette arbejde jeg vil fremlægge og diskutere i mit oplæg. Jeg har især interesseret mig for de møder hvor patientens tilstand udfordrer den traditionelle biomedicinske referenceramme som lægerne er uddannet indenfor, det kan bl.a. dreje sig om patienter med depression, angst og funktionelle lidelser. I mødet med disse patienter er medicinske tests og medicinsk behandling ikke tilstrækkelig – forståelse mellem læge og patient kan derimod ses som afgørende for at kunne stille den rette diagnose og for at opnå effektfuld behandling.

Jeg vil indlede med at præsentere resultater fra den del af forskningsprojektet ’Forståelse af depression’ der baserer sig på videooptagelser af konsultationer mellem læger og patienter med depression. Jeg vil vise hvordan lægerne responderer når patienterne fortæller om emotionelle oplevelser, og når de præsenterer symptomer der ikke indgår i de diagnostiske kriterier for depression.

I forlængelse heraf vil jeg introducere begrebet 'mentalisering'. Mentalisering beskriver evnen til at forstå egen og andres adfærd som forbundet med mentale tilstande. Jeg vil diskutere om mentalisering kan indgå som en brugbar teoretisk ramme i uddannelse af læger, en ramme der kan bidrage til at fremme etablering af fælles forståelse i mødet med patienter – ikke mindst i de møder lægerne opfatter som svære. Jeg vil desuden sætte fokus på hvordan mentalisering overhovedet kan undersøges i samtaler mellem læger og patienter. Metoder til at beskrive og vurdere mentalisering er alle udviklet inden for psykologien og måler mentalisering gennem standardiserede tests. Jeg vil foreslå at en interaktionsanalytisk tilgang kan supplere de eksisterende metoder og bidrage til at vurdere mentalisering online, dvs. som det foregår her og nu i samtaler.