Sproglig datering af oldnordisk poesi

Haukur Þorgeirsson, forskningsdocent ved Islands Universitet, holder fødselsdagsforedrag for Arne Magnusson som i år ville være blevet 355 år.

Haukur Þorgeirsson

I islandske håndskrifter fra middelalderen er der bevaret en mængde poesi, som ikke er tilegnet nogen forfatter eller knyttet til noget tidspunkt. Dette er et velkendt problem i forbindelse med eddadigtningen, men det gælder også den senere rímur-digtning. I begge tilfælde har forskere forsøgt at datere digtene ud fra den sproglige udvikling; denne forelæsning knytter sig til den tradition. 

I foredraget præsenteres et forsøg på en ny datering af rímur-digtningen, baseret på en række af sproglige kriterier. De fleste af disse er af fonologisk art, men en række kriterier tager også hensyn til den morfologiske udvikling og til indførelsen af låneord. Det viser sig, at selvom der stilles meget strenge krav til de sproglige kriterier, kan vi alligevel nå frem til en bred vifte af anvendelige resultater. I lyset af denne metodologiske diskussion tages endelig spørgsmålet om eddadigtenes alder op. Eddadigtene er kortere end rímur-cyklerne, og de har ikke rim – dette betyder, at vi ikke kan forvente resultater, som er lige så tydelige som i tilfældet med rímur. Til trods for det befinder vi os dog ikke helt i mørket.

Der serveres kaffe og kage efter arrangementet. Alle er velkomne.