Sprogvidenskabelig Studenterkonference 2018

På Sprogvidenskabelig Studenterkonference kan studerende på både bachelor- og kandidatniveau fremlægge deres arbejder og tanker for hinanden. Emnet for konferencen er sprogvidenskab i en meget bred forstand.

Det er gratis at deltage både som publikum og oplægsholder, men af hensyn til bestillingen af kaffe og kage, som vi giver, er tilmelding på hjemmesiden nødvendig.
 
Tidligere har vi haft bidrag fra en lang række fag på flere danske og udenlandske universiteter. Det kan du læse mere om på hjemmesiden, hvor du også finder programmer og PowerPoint fra de sidst år.
 
Du kan selvfølgelig også holde dig orienteret og se billeder på vores facebookside.

Kontakt m.m.

Yderligere information

Tilmelding

Mail

Facebookevent