Tag ordet med dig!

Bemærk at konferencen er blevet flyttet til Taastrup Kulturcenter: Poppel Allé 12, 2630 Taastrup.

Slutkonference for projektet Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet

På programmet er en række indlæg om, hvordan man kan stimulere elevers ordtilegnelse. Vi præsenterer blandt andet det nyudviklede undervisningsmateriale Tag ordet med dig! og fortæller om resultaterne af en afprøvning med deltagere fra 27 klasser.

Foreløbigt program
 

Hvornår

Hvad

Hvem

13.00-13.10

Velkomst

Læsekonsulent Tina Rønberg Nielsen, Høje-Taastrup Kommune

13.10-13.25

Ordkendskab: en kernekomponent i sprogforståelsen

Carsten Elbro, Center for Læseforskning

13.25-13.40

Tag ordet med dig! Præsentation af et projekt om undervisning i ordtilegnelse

Holger Juul, Center for Læseforskning

13.40-14.00

Ord for ord: Direkte undervisning i ordkendskab

Anne-Mette Veber Nielsen, Center for Læseforskning

14.00-14.15

Kaffe

 

14.15-14.35

Ind i ordet: Undervisning i morfologi

Elisabeth Arnbak, tidligere DPU

14.35-14.55

Uden om ordet: Undervisning i at udnytte tekstsammenhængen

Hanne Trebbien Daugaard,   Center for Læseforskning

14.55-15.15

Læsevejlederens rolle i efter-uddannelse og projekter på skolerne

Elsebeth Otzen, Københavns Professionshøjskole

15.15-15.30

Kaffe

 

15.30-15.55

Effekten af et undervisningsprogram: Hvad har vi lært?

Anne-Mette Veber Nielsen & Hanne Trebbien Daugaard

15.55-16.00

Afsluttende bemærkninger og tak for i dag

Holger Juul og Tina Rønberg Nielsen

16.00-17.00

Reception

Alle er velkomneDeltagelse i konferencen er gratis, men kræver tilmelding (først-til-mølle). Tilmeld dig her

Projektet er gennemført af Center for Læseforskning i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Læs mere om projektet