Arkiver i det moderne

Litteraturvidenskabelige teorier ved Michel Foucault og Jacques Derrida om arkivet som en epistemologisk metafor er i de senere år suppleret af teorier om konkrete arkivers materialitet og medialitet (bl.a. Wolfgang Ernst). Samtidig har forfattere siden Goethe bevaret deres manuskripter med henblik på arkivering, og stadig i dag arkiveres dokumenter, om end de fortrinsvis produceres i digitale formater. Et banebrydende projekt i disse år er Samuel Beckett Digital Manuscript Project (www.beckettarchive.org), en systematisk digitalisering (faksimile og transskriptioner) af alle Becketts manuskripter i alle versioner fra udkast og renskrifter til korrekturtryk.

Omdrejningspunktet for denne konference om moderne forfatterarkiver er en diskussion af, hvorvidt og hvordan arkivet i en digital tidsalder ændrer vilkårene for kritiske studier og tekstkritiske udgivelser. Påtrængende spørgsmål er, hvilken funktion og status arkivet har haft og vil få i fremtiden – specifikt i forhold til ét forfatterskab og generelt inden for dansk litteratur. Keynote-forelæserne diskuterer teoretiske og historiske perspektiver på arkivet, mens de øvrige bidrag diskuterer en serie danske forfatterarkiver fra slutningen af 1700-tallet til samtiden.

Program
Hent program her.

Bevillingsgiver: Velux Fonden

Keynote-speakers er Klaus Müller-Wille (Zürich) og Christian Benne (IKL, SDU).

Øvrige deltagere er Henrik Blicher (INSS, KU), Anders Ehlers Dam (INSS; KU), Poul Behrendt (INSS, KU), Bergur Rønne Moberg (INSS, KU), Anders Juhl Rasmussen (INSS, KU), Erik Skyum-Nielsen (INSS, KU), Louise Zeuthen (INSS, KU), Krista Stinne Greve Rasmussen (INSS, KU) og Bruno Svindborg (KB)