Den ny mimesis

- Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig.

Disputatsforsvar ved lektor i nordisk litteratur, Marianne Stidsen.

Officielle opponenter:  

- Professor Per Thomas Andersen (Universitetet i Oslo)
- Professor dr. phil. Henk van der Liet (Amsterdams Universitet).

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk. 

Forsvaret livestreames på www.hum.ku.dk

Afhandlingen kan erhverves hos U Press for 499,95 DKK (for begge bind). Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres til en pris fra 1 kr. pr. side ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publikom i KUA2, Karen Blixensvej 4, lokale 11A.0.02. 

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.