1st International CSS Conference: Skandinaviske engagementer 1945-1967

 

Skandinaviske engagementer 1945-1967

I et internationalt avantgardelogisk perspektiv kan man betragte det tyvende århundredes kultur i forhold til to klynger af "begivenheder", en klassisk heroisk (høj)modernisme i kunstarterne fra begyndelsen af århundredet og en begyndende postmodernisme i både kunst og teori fra ca. 1970, der begge først blev navngivet og kortlagt senere. Den nordiske udvikling er ikke samtidig hermed, men snarere på de fleste områder forsinket, ligesom en ny kunstart som filmen næppe artikulerer en paradigmatisk modernisme før efter 1945.

Perioden mellem anden verdenskrigs afslutning og de begivenheder, der ofte sammenfattes som "68", er en mellemperiode, og det er tanken med konferencen at undersøge hvorledes den arter sig i de nordiske lande. Globalt er det politiske klima præget af den kolde krig, som håndteres vidt forskelligt i de nordiske lande, fra dansk NATO-alliance over svensk neutralitet til finsk quasi-sovjetisk satellit. På hjemmefronten konsolideres velfærdsstaten og den kulturelle demokratisering (trods distinktionen mellem fin- og trivial- eller populærkultur) og der foregår en markant demografisk-økonomisk forskydning fra land til by. Idehistorisk kan perioden siges at befinde sig i et spændingsfelt mellem eksistentialisme og marxisme, hvad der også præger forhandlinger og cirkulationer i det æstetiske felt, hvor politisk engagement brydes med avantgardistiske og modernistiske udfordringer, og mimetisk realisme med eksperimenterende og hermetiske tendenser.

Se program