Literarische Transnationalität. Litterær transnationalitet

Die kulturellen Dreiecksbeziehungen zwischen Skandinavien-Frankreich-Deutschland im 19. Jahrhundert * Det kulturelle trekantsforhold mellem Skandinavien- Tyskland-Frankrig i det 19. århundrede. 

Praktisk: foredrag på tysk, dansk, svensk og engelsk. Seminaret er åbent for alle, tilmelding ikke nødvendig. Kontakt: Anna Sandberg: annas@hum.ku.dk

Organisatorer: Københavns Universitet: Scandinavian Cultural and Aesthetic Modernity (SCAM) & Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,  Copenhagen Business School (CBS) & Universität Göttingen. Støttet af Den tyske Ambassade. Kontakt: Anna Sandberg: annas@hum.ku.dk

Konferencens emnefelt: Konferencen undersøger de transnationale litteraturer i trekanten Norden-Frankrig- Tyskland i det 19. århundrede, med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvilken rolle spillede de transnationale ”grænsegængere”, der i det 19. århundrede tilhørte flere forskellige europæiske nationallitteraturer? Hvordan er forholdet mellem national og international litteraturhistorieskrivning? Ser man anderledes eller bedre ”indefra” eller ”udefra” – og hvem har krav på fortolkningsautoriteten og –kompetencen? Har én litteratur flere litteraturhistorier? Hvordan skabes en national og international kanon? Hvordan opstår og etableres sammenhængen mellem nation og litteraturhistorisk narration – og sammenhængen mellem nation og bestemte æstetisk-kunstneriske praksisser? Er det nationale perspektiv forældet, set ud fra vores nutidige situation af migration og globalisering? Kan vi bruge alternative modeller til ”litteraturhistorien” såsom netværk og transfer?

Disse spørgsmål berører litteraturvidenskabens fagteoretiske, metodiske og hermeneutiske grundlag. Foredragene vil belyse litterære ”cases”, transnationale og flerkulturelle forfattere, migrationslitteratur, europæiske netværk af kunstnere og intellektuelle, sammenlignende fortolkninger, oversættelsesproblemer mm. Hvert oplæg vil omhandle mindst to nationale receptioner/tilhørsforhold i trekanten Norden-Frankrig- Tyskland.

Se program