SFL i kobling med …

11.workshop i SFL og socialsemiotik

i samarbejde mellem:

Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab,
Københavns Universitet

og

Institut for Skole og Læring
Professionshøjskolen Metropol

SFL og socialsemiotikken bruges ofte i kobling med diverse praksisfelter, andre metodiske tilgange og andre teoridannelser, hvilket ses i dens implementering i forskellige projekter i Norden. Derfor ligger fokus for årets Nordiske SFL Workshop på disse potentielle koblinger.

Workshoppen finder i år sted den 5.-6. november med Institut for Nordisk Studier og Sprogvidenskab (INSS), Københavns Universitet, som værter.

Plenar-talere

  • Eija Ventola: Contrasting Images of Marimekko: Promotional and News Media Pictures – an exercise in multimodal meaning-making
  • Theo van Leeuwen: The relation between function and meaning
  • Mette Vedsgaard Christensen: Projekt READ – sammen om læsning og skrivning. Et lodtrækningsforsøg om læseintervention i hjemmet, informeret af SFL og pædagogisk lingvistik

Program og abstracts

Se program for workshoppen.

Hent abstracts.

Tilmelding

Det er gratis at deltage i workshoppen, mens udgifter til rejser, indkvartering og middag den 5. november betales af deltagerne selv.

Tilmeldingsfrist er 15. oktober for deltagelse uden præsentation.

Tilmelding og generelle spørgsmål sendes til sflnordisk2015@hum.ku.dk.

Vi ser frem til endnu en inspirerende nordisk SFL-workshop og glæder os til at se jer i København!

 

Mange venlige hilsner fra arrangørgruppen,

Christina Fogtmann Fosgerau (INSS)
Ruth Mulvad (Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne)
Hanne Sæderup Pedersen (INSS), Anna-Vera Meidell
Sigsgaard(Institut for skole og læring, Professionshøjskolen Metropol)