Skam og skyld

International Konference, 30.-31. oktober 2014

Arrangeret af forskergruppen Forfatter- og fortællestudier, Københavns Universitet, i samarbejde med Ålborg Universitet.

Konferencen har til formål dels at undersøge repræsentationer af skam og skyld i litteraturen med hovedvægt på de sidste tyve års dansk/nordiske (auto)fiktioner, dels at placere skam og skyld i en større historisk-sociologisk og fænomenologisk sammenhæng.

I takt med den stigende individualisering og den politisk-kulturelle konsensus omkring konkurrencestaten som ramme også for de sociale bånd, ser vi et voksende antal narrativer inden for litteratur, film, stand-up og reality-tv, der beskæftiger sig med skam i alle afskygninger. Disse narrativer kan opfattes som forskellige reaktioner på konkurrencestatens krav til ensretning, effektivitet og disciplinering, som afføder konstante følelser af skam og skyld, sideløbende med at nye typer af skamløshed breder sig. Men narrativerne har samtidig formål i sig selv, der rækker ud over den sociale reaktionsdannelse.

Konferencen er opbygget i to blokke, en ’dansk’ dag og en ’engelsk’ dag. – Mens den danske blok fortrinsvis tager udgangspunkt i emner af litterær karakter, er den engelske af fortrinsvis historisk-sociologisk og fænomenologisk karakter. Det er også på andendagen, at konferencens tre internationalt kendte keynotes optræder: Dan Zahavi, Deborah Martinsen og Thomas J. Scheff.

Program

Find abstracts her og læs biografier her. Download program og abstracts.

Torsdag 30. oktober, kl. 09.00-16.00:

Mediator:       Mads Bunch

9.00-9.15:     Introduktion ved Poul Behrendt og Gorm Larsen

9.15-10.00     Gorm Larsen: Frihed, angst og skam i præstationssamfundet
                     
Se baggrundslitteratur for oplægget.

10.15-11.00    Louise Zeuthen: Skam og skyld som grænse og mulighedsrum – hos
                      Bjørn 
Rasmussen og Kirsten Thorup

11.15-12.00    Erik Skyum-Nielsen: Skamløshed og skyld hos Bent Vinn Nielsen

12.00-13.00    Frokost

13.00-13.45    Nils Gunder Hansen: Skam i skamløshedens tid

14.00-15.00    Poul Behrendt:  Skam som plotskaber i Min kamp

15.15-16.00:   Plenum

Fredag 31. oktober, kl. 09.15-16.30:

Mediator:       Louise Zeuthen

9.15-10.15     Dan Zahavi: Sociality and selfhood: the case of shame
                    
Se power point-præsentation.

10.30-11.30    Deborah Martinsen: Shame and Narrative Strategy in Twentieth-Century
                     
Literature
                    
Se litteraturliste

11.30-12-30    Lunch

12.30-13.30    Mads Bunch: Shame and Shamelessness in the works of Nielsen
                     
Se power point-præsentation.

13.45-14.45    Mons Bissenbakker: Not in Denmark: Shame as a national orientation 
                      evice in Danish debates
on asyl policies
                     
Hent artikel, som danner baggrund for oplægget. 

15.00-16.00    Thomas J. Scheff on Skype: The Role of Shame: All the World’s a Stage
                      
Se manuskript og baggrundslitteratur.

16.00-16.30:   Plenum