Tale- og sprogvanskeligheder hos børn med læbe-gane-spalte. Overblik over et logopædisk forskningsfelt

Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Elisabeth Willadsen.

Abstract

At fødes med læbe-gane-spalte betyder anderledes fysiologiske vilkår at påbegynde tale- og sprogudviklingen under. Hos op imod halvdelen af disse børn optræder tale- og sprogvanskeligheder, og hos nogle varer de ved op igennem skolealderen. Men hvordan kan vi vide, hvem der er i risikozonen for at udvikle tale- og sprogvanskeligheder? Og hvordan afvejer vi fordele og ulemper ved at gribe ind for at afhjælpe følgerne af læbe-gane-spalten?

På mange logopædiske områder har forskerne svært ved at skaffe sikre oplysninger om forekomst, udbredelse og forløb ved en given diagnose. I 1897 fik Danmark sit første Institut for Talelidende, der varetog undervisning og vejledning af personer med talelidelser.  Snart fulgte registrering med journaler af patienter født med læbe-gane-spalte, og siden 1937 har der været indberetningspligt til læbe-gane-spalteafdelingerne i Hellerup og Århus, når der fødes et barn med spalte.

Den centrale registrering og den højtspecialiserede tværfaglige behandling har muliggjort, at Danmark siden 1997 har deltaget i en stor international undersøgelse af bl.a. taleresultater som følge af forskellige kirurgiske metoder. Det har ført til nye indsigter i sammenhænge mellem kirurgiske indgreb og talens udvikling. Samtidig har det dannet grundlag for igangsættelse af den hidtil største internationale undersøgelse indenfor området, hvor taleresultater som følge af to forskellige tidspunkter for lukning af ganespalten sammenlignes.

Program

15:01-15:05  Velkomst v/ institutleder John E. Andersen
15:05-15:50 Tiltrædelsesforelæsning: Tale og sprogvanskeligheder hos børn med læbe-gane-spalte. Overblik over et logopædisk forskningsfelt v/ professor (MSO) Elisabeth Willadsen
16:00-17:30 Reception i bygning 22, 2. sal.

Alle er velkomne