Kort om elvdalsk

Elvdalsk er det mest arkaiske blandt dalmålene, en dialektgruppe, der tales i større dele af Dalarna, Sverige. I elvdalsk kan man stadig finde vokalnasalitet, den oldnordiske stavelsestruktur og personbøjning af verber. Samtidig indholder elvdalsk en række innovationer, såsom bortfald af h og diftongering af langt i og u. Foruden en del nordiske ord, som er forsvundet fra rigssvensk, indeholder ordforrådet også en del særdalske eller særelvdalske ord. Inden for syntaks kan man finde udeladelse af subjekt ved verber i første og anden person pluralis. Denne kombination af gammelt og nyt giver elvdalsk sin særlige karakter, som i sin tur gør sproget nærmest uforståeligt for udenforstående.

Elvdalsk tales i dag af knap 2.500 personer. Grundet det stærke pres fra rigssvensk, massemedier og en skole, hvor elvdalsk ikke måtte bruges, er dets status som det selvfølgelige kommunikationsmiddel i det gamle Älvdalens Sogn (i dag en del af Älvdalens Kommune) svækket. Dermed er også nogle af de ”klassiske” træk forsvundet. Elvdalsk rummer en regional variation mellem forskellige dele af det gamle sogn og i dag også en variation mellem generationerne. Forskellene mellem de forskellige varianter er dog forholdsvis små. Der er en del litteratur publiceret på og om elvdalsk, f.eks. grammatik- og ordbøger. I år 2005 blev der for første gang præsenteret en standardortografi for elvdalsk.

Foreningen Ulum Dalska (”Vi skal tale elvdalsk”) har i de seneste 30 år kæmpet for at bevare elvdalsk. I dag prøver foreningen at få elvdalsk indført i skolen og anerkendt som officielt regionalsprog i Sverige.

Links om elvdalsk

Johan Eenbergs två uppsatser om dalmålet: JE-1693 och JE-1702 
Rapport fra Fuost konferensn um övdalskų (Første konference om elvdalsk) 
Rapport fra Oðer råðstemną um övdalskų (Anden konference om elvdalsk) 
Ulum dalska - forening til bevarelse af det elvdalske sprog 
Wikipedia 
Älvdalens kommunes side om elvdalsk