Selskab for Østnordisk Filologis 3. internationale konference – Københavns Universitet

Forside > Kalender > NFI > Selskab for Østnordisk...

Selskab for Østnordisk Filologis 3. internationale konference

Selskab for Østnordisk Filologis tredje internationale konference finder sted i København d. 18.-20. oktober 2017, arrangeret af København Universitet, Uppsala Universitet, Universitets-Jubilæets danske Samfund og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Konferencen er generøst støttet af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Se nærmere på selskabets hjemmeside