Summer school in Scandinavian Manuscript Studies

Fra mandag den 7/8 til fredag den 18/8 kører sommerskolen i skandinaviske håndskriftstudier.

Se mere om sommerskolen her

I bygning 27 vil undervisningen i den første uge finde sted på 2. og 3. sal, i den anden uge (når malerarbejdet i bygningen er afsluttet) især på 1. og 2. sal og lidt i stueetagen.

På 2. og 3. sal drejer det sig fra den 7-10/8 om følgende lokaler: Salen (27.2.23), undervisningslokalet 27.3.23 og møderummet 27.3.53.

Fra den 14-17/8 bruger sommerskolen følgende lokaler: Salen (27.2.23) og undervisningslokalet 27.3.23.

Kaffepauserne holdes de fleste dage i fællesrummet på 3. sal (27.3.50) to gange om dagen, kl. 10:00-10:15 og kl. 14:15-14:30, dog ikke fredag den 11/8 hvor alle er på ekskursion.