Dialektbrug og fynsk i Vollsmose, Fyn – Københavns Universitet

Sprog og sted > Vollsmose, Fyn

Vollsmose, Fyn

Boligblok i Vollsmose. © Idébureau 2+1

Vollsmose er et flersproget og flerkulturelt bykvarter i Odense på Fyn.

Nyere studier har vist, at unge kan benytte sig af regionalsprog i kombination med træk fra f.eks. arabisk og tyrkisk. Vi vil undersøge i hvor høj grad - og med hvilke betydninger - dette foregår blandt de unge fra Abildgårdsskolen i Vollsmose.

Forventede resultater

Vi forventer, at projektets resultater vil vise, at den sproglige variation og dialektens status er forbundet med sprogbrugernes fornemmelse for, og tilknytning til, steder i mere kompleks forstand end hidtil antaget.

Tværfagligt samarbejde

Projektets tværfaglige karakter vil udnytte synergien mellem sociologi, sociolingvistik og dialektologi. I et bredere perspektiv vil projektet bidrage til den løbende mediedebat og den politiske diskussion om 'udkantsområder' og 'ghetto-områder'.

Traditionel østfynsk dialekt

Den traditionelle dialekt omkring Vollsmose regnes normalt som østfynsk. Her kan du lytte til en optagelse af en taler fra Kølstrup, tæt ved Kerteminde, som er født i 1906. Optagelsen er fra 1982 og findes på dialekt.dk.

Børn der leger i Vollsmose. © Idébureau 2+1

"Vollsmosisk" dialekt

De unge i Vollsmose taler ikke overraskende anderledes end taleren fra Kølstrup. Alligevel er det vores forventning at finde træk i de unges sprog som er fynske, dvs. fynske regionaltræk. Vi glæder os til at kunne beskrive og analysere hvem blandt de unge der benytter sig af fynsk, i hvilke sammenhænge, i hvilke kombinationer og ikke mindst til hvad.