Lokal sprogbrug og gatekeeping – Københavns Universitet

Sprog og sted > Om "Sprog og sted" > Lokal sprogbrug og gat...

Lokal sprogbrug og gatekeeping

Et delprojekt under "Sprog og sted" vil fokusere på unges indgang til arbejdsmarkedet og højere uddannelser. Målet er at undersøge, i hvilken grad brug af dialekt og multietniske ungdomsstile bidrager til unges succes i forhold til gatekeeping.

Metode

Interaktionel sociolingvistik er det metodiske grundlag for delprojektet. Fokus er på deltagernes selvpræsentation og i hvilken grad, de lykkes med sprogligt at demonstrere medlemskab og fælles baggrund.

Formål

Hypotesen er, at brug af lokale træk kan påvirke den interaktionelle smidighed og i sidste ende påvirke samtaledeltagernes dømmekraft.

Delprojektet har som selvstændigt mål at undersøge den operative værdi af lokal sprogbrug i afgørende formelle situationer. Til dette formål benyttes videooptagelser, som kan tillade analyse af specifikke samtalehændelser og reaktioner på sprogbrugen.