Projektets data – Københavns Universitet

Sprog og sted > Projektets data

Projektets data

Projektet inddrager en række forskellige data, indsamlet blandt deltagerne i Bylderup og Vollsmose. 

Data fra Bylderup, 28 informanter:

 • 28 semi-strukturerede interviews med fokus på sted gennemført af en stardardtalende interviewer – alle transskriberet
 • 28 semi-strukturerede interviews med fokus på sted gennemført af en dialekttalende – alle transskriberet
 • Gruppe-optagelser af alle informanter i fysik- og matematiktimer
 • Optagelser (video og audio) af tre fokusgruppesessioner om den lokale sted-identitet – alle transskriberet
 • Selv-optagelser af 9 informanter
 • Spørgeskemaer om hverdagsmobilitet
 • Mentale kort der viser informanternes hverdagsmobilitet og fornemmelse for sted
 • Etnografiske observationer i skoletiden
 • Etnografiske observationer af udvalgte informanter i situationer blandt venner og til fritidsaktiviteter.
 • 54 video-optagelser af udviklingssamtaler

Data fra Vollsmose, 73 informanter:

 • 70 semi-strukturerede interviews med fokus på sted gennemført af en standardtalende interviewer – alle transskriberet
 • Gruppe-optagelser af de fleste informanter, primært i dansk- og matematiktimer
 • Optagelser (video og audio) af seks fokusgruppesessioner om den lokale sted-identitet – alle transskriberet
 • Spørgeskemaer om hverdagsmobilitet
 • Mentale kort der viser informanternes hverdagsmobilitet og fornemmelse for sted
 • Etnografiske observationer i skoletiden
 • Etnografiske observationer af udvalgte informanter i situationer blandt venner og til fritidsaktiviteter
 • 65 video-optagelser af udviklingssamtaler (i 21 af optagelserne deltager også elevens familie)

Data fra Munkebjerg

 • 11 semi-strukturede interviews med 9.-klasseselever fra Munkebjergskolen, en folkeskole beliggende i et mere velhavende område af Odense end Vollsmose

Samarbejde med DGCSS

Projektets data håndteres i samarbejde med Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS). Centeret er tilknyttet Nordisk Forskningsinstitut, og flere af instituttets ansatte har arbejdet fuld tid på centeret.

Projektets data kommer til at indgå i centerets og NFI's korpus af dansk talesprog. 

Projektets forskningsetiske retningslinjer angående indsamling af sproglige og etnografiske data vil i øvrigt følge sociolingvistiske og dialektologiske standarder og de standarder, som er udviklet af DGCSS.